Virton moest dit seizoen aanvatten in de tweede amateurklasse, omdat de club uit de Gaume niet door de licentiecontrole raakte. De financiële voorwaarden waren niet voldaan, oordeelden zowel de Licentiecommissie van de KBVB als het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Virton stapte ook naar de BMA, maar die zag in juni geen redenen om voorlopige maatregelen te nemen tegen de licentieweigering. De Luxemburgers lieten het daar niet bij en startten verschillende juridische procedures op om alsnog hun gelijk te krijgen. Zo is er ook tegen die eerste beslissing van het Mededingingscollege ook nog een beroepsprocedure bij het Hof van Cassatie gaande. Vandaag raakte bekend dat het Mededingingscollege, in een andere samenstelling, terugkwam op zijn eerdere oordeel uit juni. "De KBVB wordt daardoor verplicht om Virton toe te laten een licentie aan te vragen voor het profvoetbal 1B voor het volgend seizoen (2021-2022)", licht KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock toe. "Het verzoek van Virton om nog dit seizoen toegelaten te worden tot het profvoetbal, werd afgewezen." Het betreft een beslissing die een eerste voorlopige beoordeling van het Mededingingscollege inhoudt, en waarin een situatie tussen partijen via voorlopige maatregelen kan worden geregeld. "Of de licentievoorwaarden voor het profvoetbal op bepaalde onderdelen, ook effectief een inbreuk zouden kunnen uitmaken op het mededingingsrecht omdat ze te streng zouden zijn, waardoor de toegang tot het profvoetbal disproportioneel zou worden belemmerd, zal nog dienen te blijken na verder onderzoek van de Mededingingsautoriteiten", aldus Van Loock in een communiqué. De KBVB zal zijn volle medewerking verlenen aan dat onderzoek. "Gelet op de lopende procedures onthoudt de KBVB zich van verdere commentaar", klinkt het nog. (Belga)

Virton moest dit seizoen aanvatten in de tweede amateurklasse, omdat de club uit de Gaume niet door de licentiecontrole raakte. De financiële voorwaarden waren niet voldaan, oordeelden zowel de Licentiecommissie van de KBVB als het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Virton stapte ook naar de BMA, maar die zag in juni geen redenen om voorlopige maatregelen te nemen tegen de licentieweigering. De Luxemburgers lieten het daar niet bij en startten verschillende juridische procedures op om alsnog hun gelijk te krijgen. Zo is er ook tegen die eerste beslissing van het Mededingingscollege ook nog een beroepsprocedure bij het Hof van Cassatie gaande. Vandaag raakte bekend dat het Mededingingscollege, in een andere samenstelling, terugkwam op zijn eerdere oordeel uit juni. "De KBVB wordt daardoor verplicht om Virton toe te laten een licentie aan te vragen voor het profvoetbal 1B voor het volgend seizoen (2021-2022)", licht KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock toe. "Het verzoek van Virton om nog dit seizoen toegelaten te worden tot het profvoetbal, werd afgewezen." Het betreft een beslissing die een eerste voorlopige beoordeling van het Mededingingscollege inhoudt, en waarin een situatie tussen partijen via voorlopige maatregelen kan worden geregeld. "Of de licentievoorwaarden voor het profvoetbal op bepaalde onderdelen, ook effectief een inbreuk zouden kunnen uitmaken op het mededingingsrecht omdat ze te streng zouden zijn, waardoor de toegang tot het profvoetbal disproportioneel zou worden belemmerd, zal nog dienen te blijken na verder onderzoek van de Mededingingsautoriteiten", aldus Van Loock in een communiqué. De KBVB zal zijn volle medewerking verlenen aan dat onderzoek. "Gelet op de lopende procedures onthoudt de KBVB zich van verdere commentaar", klinkt het nog. (Belga)