Bij de start van de coronapandemie werd er in het onderwijs snel geschakeld. Afstandsonderwijs is intussen ingeburgerd, wat leerkrachten heeft doen vaststellen dat hun leerlingen zelfstandiger kunnen werken dan verwacht. De leerlingen zelf zijn ook vragende partij om na de pandemie zelfstandiger te blijven werken. Autonomie is immers een belangrijk element om de goesting tot leren en levenslang blijven leren aan te wakkeren, blijkt uit onderzoek en praktijkervaringen. Maar dat betekent niet dat alles kan en mag. "Structuur en een krachtige leeromgeving blijven cruciaal, met duidelijke leerdoelen, evaluatie van de leerwinst, en een belangrijke rol voor de leerkracht als expert, voor instructie, kennisoverdracht en begeleiding", duidt de KBS. In totaal wordt er 140.000 euro uitgetrokken voor de 35 schoolteams in kleuter-, lager en secundair onderwijs. Met die middelen kunnen ze bijvoorbeeld externe begeleiding of bijscholing bekostigen of materialen ontwikkelen. (Belga)

Bij de start van de coronapandemie werd er in het onderwijs snel geschakeld. Afstandsonderwijs is intussen ingeburgerd, wat leerkrachten heeft doen vaststellen dat hun leerlingen zelfstandiger kunnen werken dan verwacht. De leerlingen zelf zijn ook vragende partij om na de pandemie zelfstandiger te blijven werken. Autonomie is immers een belangrijk element om de goesting tot leren en levenslang blijven leren aan te wakkeren, blijkt uit onderzoek en praktijkervaringen. Maar dat betekent niet dat alles kan en mag. "Structuur en een krachtige leeromgeving blijven cruciaal, met duidelijke leerdoelen, evaluatie van de leerwinst, en een belangrijke rol voor de leerkracht als expert, voor instructie, kennisoverdracht en begeleiding", duidt de KBS. In totaal wordt er 140.000 euro uitgetrokken voor de 35 schoolteams in kleuter-, lager en secundair onderwijs. Met die middelen kunnen ze bijvoorbeeld externe begeleiding of bijscholing bekostigen of materialen ontwikkelen. (Belga)