Kazachgate: Meerderheid wil Delperée niet als voorzitter onderzoekscommissie

01/12/16 om 20:40 - Bijgewerkt om 20:39

Bij de oprichting van de onderzoekscommissie zijn de partijen er niet in geslaagd om een consensus te bereiken over het voorzitterschap van François Delpérée.

Kazachgate: Meerderheid wil Delperée niet als voorzitter onderzoekscommissie

Francis Delpérée © Belga Image

Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne stelde de onpartijdigheid van François Delpérée ter discussie. De onderzoekscommissie heeft dus voorlopig nog geen voorzitter.

De verschillende fracties hebben donderdag hun vertegenwoordigers in de onderzoekscommissie naar het dossier "Kazachgate" voorgesteld. Olivier Mangain (DéFI) zal uiteindelijk toch zetelen via een zitje dat de PS toekomt.

Het voorzitterschap komt zoals bekend het cdH toe. De partij schoof dus in eerste instantie Francis Delpérée naar voren, met Christian Brotcorne als opvolger.

Aan Vlaamse zijde schuift N-VA Sophie De Wit, Koenraad De Groote, Werner Janssen en Goedele Uytersprot als effectieve leden en Peter De Roover als opvolger naar voren.

CD&V heeft beslist dat Sonja Becq en Vincent Van Peteghem zullen zetelen, met Roel Deseyn als plaatsvervanger.

Open Vld vaardigt Vincent Van Quickenborne en Sabien Lahaye-Battheu af, met Tim Vandenput als plaatsvervanger.

Bij sp.a zal Dirk Van der Maelen zetelen met Peter Vanvelthoven als vervanger, terwijl voor de groenen Georges Gilkinet effectief zal zetelen en Stefaan Van Hecke plaatsvervanger wordt.

Aan Franstalige zijde krijgt Olivier Maingain (DéFI) dus een zitje van de PS. Hij is de hoofdauteur van het voorstel waarop de oprichting van de commissie is gebaseerd. Zijn partij telt evenwel slechts twee Kamerleden, waardoor ze in principe geen vertegenwoordigers mag afvaardigen. De andere PS'ers worden Eric Massin en Karine Lalieux als effectieve leden en Julie Fernandez Fernandez als plaatsvervangster.

Bij MR worden de namen David Clarinval, Damien Thiéry en Gilles Foret geciteerd.

Onze partners