Volgende week hoort de onderzoekscommissie naar de minnelijke schikking onder meer de voormalige CD&V-ministers Steven Vanackere, Jo Vandeurzen, Yves Leterme, Stefaan De Clerck en voormalig staatssecretaris Carl Devlies.

'De vaders van de afkoopwet zijn de diamantsector én het College van Procureurs-generaal, onder de politieke verantwoordelijkheid van de CD&V', zegt Dirk Van der Maelen.

De vaders van de afkoopwet zijn de diamantsector én het College van Procureurs-generaal, onder de politieke verantwoordelijkheid van de CD&V.

Dirk Van der Maelen (SP.A)

'In 2007 heeft het Antwerp World Diamond Centre twee professoren van de KU Leuven ingehuurd, Raf Verstraeten en Axel Haelterman, beiden ook advocaat. Zij hebben de afkoopwet grotendeels voorbereid en meegeschreven. Dat duo heeft ook aangeklopt bij toenmalig minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) om de problemen van de diamantsector rond fiscale fraude te bespreken. De diamantsector, dat zijn nota bene recidivisten. Vandeurzen heeft, volgens zijn eigen medewerkster, daarna tegen de toenmalige Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois gezegd: "Ga samenzitten met de diamantsector en vind een oplossing." Ik sta ervan te kijken dat daar zo weinig reactie op is gekomen.'

Ook voormalig Justitieminister Stefaan De Clerck heeft volgens Van der Maelen 'nog veel uit te leggen': 'Wat heeft hij met Armand De Decker besproken toen die bij hem thuis langskwam? Die gaat niet onaangekondigd bij andere politici op bezoek. Als Stefaan De Clerck er niets mee te maken wilde hebben, is het des te merkwaardiger dat hij De Decker later naar zijn kabinetschef doorstuurde. Want ook daar is De Decker natuurlijk niet ongevraagd opgedoken. De wet op de verruimde minnelijke schikking is onder De Clercks bewind als minister van Justitie gestemd. Hij was rechtstreeks betrokken, samen met Carl Devlies (CD&V) als bevoegde staatssecretaris. Ook de contacten die De Clerck met de diamantsector had, zijn trouwens talrijk. Jo Vandeurzen heeft dat in gang gezet, De Clerck volgde het daarna op.'

Over ex-premier Yves Leterme merkt Van der Maelen op dat die in februari 2011 'de afkoopwet op de agenda van de ministerraad heeft gezet. Normaal doen de bevoegde ministers dat. En Steven Vanackere heeft tijdens enkele buitenlandse missies contact met Kazachse diplomaten gehad. We weten dat die diplomaten aan de Fransen om een oplossing voor Chodievs problemen hebben gevraagd, en we vragen ons af: hebben ze daar ook met Vanackere over gepraat?'

Tot slot wil Van der Maelen ook huidig justitieminister Koen Geens in de commissie horen 'Maar de meerderheid houdt de boot af. Geens bereidt momenteel nieuwe wetgeving rond de minnelijke schikking voor. Ik wil hem ook vragen stellen over Armand De Decker. Binnen de Staatsveiligheid waren er al in 2012 rapporten waarin stond dat hij als oud-Senaatsvoorzitter in Parijs was gaan aankloppen bij de Nationale Coördinator van Inlichtingenwerk, om afspraken over uitwisseling tussen beide landen te maken. Toen Jaak Raes, de baas van de Staatsveiligheid, minister Geens daar eind 2014 over informeerde, zei hij: "Interessant. Volg de evoluties in Frankrijk op." Terwijl die informatie - het gaat hier toch over inmenging van bevriende staten - aan het parket had moeten worden gegeven. Dat is pas veel later gebeurd. Ik weet niet hoe ik die aarzeling van minister Geens moet verklaren.'

Volgende week hoort de onderzoekscommissie naar de minnelijke schikking onder meer de voormalige CD&V-ministers Steven Vanackere, Jo Vandeurzen, Yves Leterme, Stefaan De Clerck en voormalig staatssecretaris Carl Devlies.'De vaders van de afkoopwet zijn de diamantsector én het College van Procureurs-generaal, onder de politieke verantwoordelijkheid van de CD&V', zegt Dirk Van der Maelen.'In 2007 heeft het Antwerp World Diamond Centre twee professoren van de KU Leuven ingehuurd, Raf Verstraeten en Axel Haelterman, beiden ook advocaat. Zij hebben de afkoopwet grotendeels voorbereid en meegeschreven. Dat duo heeft ook aangeklopt bij toenmalig minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) om de problemen van de diamantsector rond fiscale fraude te bespreken. De diamantsector, dat zijn nota bene recidivisten. Vandeurzen heeft, volgens zijn eigen medewerkster, daarna tegen de toenmalige Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois gezegd: "Ga samenzitten met de diamantsector en vind een oplossing." Ik sta ervan te kijken dat daar zo weinig reactie op is gekomen.'Ook voormalig Justitieminister Stefaan De Clerck heeft volgens Van der Maelen 'nog veel uit te leggen': 'Wat heeft hij met Armand De Decker besproken toen die bij hem thuis langskwam? Die gaat niet onaangekondigd bij andere politici op bezoek. Als Stefaan De Clerck er niets mee te maken wilde hebben, is het des te merkwaardiger dat hij De Decker later naar zijn kabinetschef doorstuurde. Want ook daar is De Decker natuurlijk niet ongevraagd opgedoken. De wet op de verruimde minnelijke schikking is onder De Clercks bewind als minister van Justitie gestemd. Hij was rechtstreeks betrokken, samen met Carl Devlies (CD&V) als bevoegde staatssecretaris. Ook de contacten die De Clerck met de diamantsector had, zijn trouwens talrijk. Jo Vandeurzen heeft dat in gang gezet, De Clerck volgde het daarna op.'Over ex-premier Yves Leterme merkt Van der Maelen op dat die in februari 2011 'de afkoopwet op de agenda van de ministerraad heeft gezet. Normaal doen de bevoegde ministers dat. En Steven Vanackere heeft tijdens enkele buitenlandse missies contact met Kazachse diplomaten gehad. We weten dat die diplomaten aan de Fransen om een oplossing voor Chodievs problemen hebben gevraagd, en we vragen ons af: hebben ze daar ook met Vanackere over gepraat?' Tot slot wil Van der Maelen ook huidig justitieminister Koen Geens in de commissie horen 'Maar de meerderheid houdt de boot af. Geens bereidt momenteel nieuwe wetgeving rond de minnelijke schikking voor. Ik wil hem ook vragen stellen over Armand De Decker. Binnen de Staatsveiligheid waren er al in 2012 rapporten waarin stond dat hij als oud-Senaatsvoorzitter in Parijs was gaan aankloppen bij de Nationale Coördinator van Inlichtingenwerk, om afspraken over uitwisseling tussen beide landen te maken. Toen Jaak Raes, de baas van de Staatsveiligheid, minister Geens daar eind 2014 over informeerde, zei hij: "Interessant. Volg de evoluties in Frankrijk op." Terwijl die informatie - het gaat hier toch over inmenging van bevriende staten - aan het parket had moeten worden gegeven. Dat is pas veel later gebeurd. Ik weet niet hoe ik die aarzeling van minister Geens moet verklaren.'