1. De commissie vraagt de oprichting van een Comité F om toezicht te houden op antifraudediensten. Waarom?

Je kunt niet zonder als je de goede werking van de financiële en fiscale controlediensten wilt nagaan. Adviezen van dat comité kunnen het parlement helpen om beter in te schatten waar het misloopt, en kunnen objectieve doorlichtingen mogelijk maken in dossiers zoals de Panama Papers en Optima.
...

Je kunt niet zonder als je de goede werking van de financiële en fiscale controlediensten wilt nagaan. Adviezen van dat comité kunnen het parlement helpen om beter in te schatten waar het misloopt, en kunnen objectieve doorlichtingen mogelijk maken in dossiers zoals de Panama Papers en Optima. Die verdragen, die moeten vermijden dat een bedrijf in alle landen waarin het actief is belastingen betaalt, hebben soms het gevolg dat bedrijven in geen enkel land belastingen betalen: omdat je in één land bijvoorbeeld wel belast wordt maar tegen nul procent. Wij willen dubbelbelastingverdragen met belastingparadijzen vervangen door overeenkomsten over informatie-uitwisseling. De automatische uitwisseling van bankgegevens op nationaal niveau, de versterking van de Kaaimantaks, en de meldingsplicht voor tussenpersonen die betrokken worden bij juridische constructies om aan belastingontduiking te doen. De Open VLD probeert dat nu anders te interpreteren, maar een opheffing is wel degelijk de bedoeling, ja. Uitwisseling van informatie is nuttig en noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de toepassing van de huidige spaarvrijstelling of de toekomstige effectentaks. Omdat de parketten daar zelf om vragen. Zo kunnen ze moeilijker zaken efficiënter aanpakken zonder dat de staat inkomsten verliest, én raak je fraudeurs waar het pijn doet: in hun portefeuille. Daarmee daalt ook het aantal dossiers bij de parketten, en vermijden we eindeloze procedureslagen met grote kans op vrijspraak wegens procedurefouten.