Een koppel dat een kind wil adopteren, moet een rist voorbereidingen doorlopen. Dat gebeurt in drie fasen: eerst in een grote groep, dan in een kleinere groep en ten slotte individueel. Aangezien de ouders de hele procedure al eens doorliepen, is het niet langer nodig kandidaat-ouders te verplichten een tweede voorbereiding te volgen, terwijl ze dagelijks weten wat een adoptie inhoudt met hun geadopteerd kind, is de redenering van het voorstel. Door de goedkeuring van de tekst zal die tweede voorbereiding nu facultatief worden. Het maatschappelijk onderzoek blijft wel van kracht. Dat laat immers toe ook de ontwikkeling van de familiekring na te gaan sinds een eerste adoptiekind werd opgenomen. Alle aanwezige Kamerleden drukten bij de stemming op de groene knop. (LOD)

Een koppel dat een kind wil adopteren, moet een rist voorbereidingen doorlopen. Dat gebeurt in drie fasen: eerst in een grote groep, dan in een kleinere groep en ten slotte individueel. Aangezien de ouders de hele procedure al eens doorliepen, is het niet langer nodig kandidaat-ouders te verplichten een tweede voorbereiding te volgen, terwijl ze dagelijks weten wat een adoptie inhoudt met hun geadopteerd kind, is de redenering van het voorstel. Door de goedkeuring van de tekst zal die tweede voorbereiding nu facultatief worden. Het maatschappelijk onderzoek blijft wel van kracht. Dat laat immers toe ook de ontwikkeling van de familiekring na te gaan sinds een eerste adoptiekind werd opgenomen. Alle aanwezige Kamerleden drukten bij de stemming op de groene knop. (LOD)