Het ontwerp laat mensen die minstens vier vijfde werken toe om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen met klusjes, bijlessen of met taken in het verenigingsleven. Regeringspartij Open VLD was de grote pleitbezorger van het onbelast bijverdienen.

De maatregel had eigenlijk al met Nieuwjaar van kracht moeten zijn. Maar de Franse Gemeenschap vreest dat de maatregel negatieve gevolgen zal hebben voor non profitsector. De COCOF, het parlement van de Franstalige Brusselaars, waar de federale regeringspartij MR geen blokkeringsminderheid heeft, riep daarop een belangenconflict in. De Kamer moest daardoor de verdere behandeling van het wetsontwerp zestig dagen opschorten.

Die termijn liep eind mei af. De oppositie remde de zaak nog even verder af door amendementen in te dienen en een advies hierop te vragen aan de Raad van State. Ook dat is nu achter de rug, zodat de meerderheid het ontwerp in principe donderdagavond goedkeurt.

De wet zal wel al snel worden bijgeschaafd: leiding geven in jeugdbewegingen zal uit de lijst met toegelaten taken worden gehaald en wie sportlessen geeft zal binnen dezelfde maand tot duizend euro mogen bijverdienen, al blijft de jaarlimiet daar op zesduizend euro.

Het ontwerp laat mensen die minstens vier vijfde werken toe om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen met klusjes, bijlessen of met taken in het verenigingsleven. Regeringspartij Open VLD was de grote pleitbezorger van het onbelast bijverdienen. De maatregel had eigenlijk al met Nieuwjaar van kracht moeten zijn. Maar de Franse Gemeenschap vreest dat de maatregel negatieve gevolgen zal hebben voor non profitsector. De COCOF, het parlement van de Franstalige Brusselaars, waar de federale regeringspartij MR geen blokkeringsminderheid heeft, riep daarop een belangenconflict in. De Kamer moest daardoor de verdere behandeling van het wetsontwerp zestig dagen opschorten. Die termijn liep eind mei af. De oppositie remde de zaak nog even verder af door amendementen in te dienen en een advies hierop te vragen aan de Raad van State. Ook dat is nu achter de rug, zodat de meerderheid het ontwerp in principe donderdagavond goedkeurt. De wet zal wel al snel worden bijgeschaafd: leiding geven in jeugdbewegingen zal uit de lijst met toegelaten taken worden gehaald en wie sportlessen geeft zal binnen dezelfde maand tot duizend euro mogen bijverdienen, al blijft de jaarlimiet daar op zesduizend euro.