Het wetsvoorstel kreeg 97 stemmen voor en 52 stemmen tegen. Dat is onvoldoende voor de tweederdemeerderheid die nodig was om de Grondwet te wijzigen.

De verlenging was één van de maatregelen die premier Charles Michel naar voren had geschoven na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015.

Op tafel lag een voorstel om de administratieve aanhouding te verlengen van 24 naar 48 uur voor alle misdrijven, met een mogelijkheid om tot 72 uur te gaan in geval van terrorisme. Om dat in te voeren, was echter een tweederdemeerderheid nodig. En het was duidelijk dat de meerderheid (N-VA, CD&V, MR en Open VLD) geen 100 van de 150 Kamerleden achter de tekst zou krijgen, ondanks de steun van het CDH, Vlaams Belang, Vuye & Wouters en PP.

Daarom moest ze rekenen op veel afwezigheden bij de rest van de oppositie, maar die was voltallig naar het halfrond afgezakt. Ook een hoogzwanger PS-Kamerlid tekende present.

Tijdens het debat in de plenaire vergadering herhaalde elke fractie haar standpunt. Daaruit bleek dat de oppositie zich in grote lijnen wel kon vinden in een verlenging tot 48 uur, weliswaar met verschillende visies over de rol die voor de onderzoeksrechter is weggelegd. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) benadrukte het restrictieve karakter van de wijziging. De 72 uur kan enkel voor terrorisme. "Er is geen afwijking mogelijk", aldus Geens. Opvallend was dat Carina Van Cauter namens Open VLD toegaf "met lood in de schoenen" te stemmen. "Het is niet van ganser harte, maar het is ook niet van ganser harte dat we staatsvernielende misdrijven zien gebeuren", stelde de liberale politica. De aard van het misdrijf verantwoordt voor Van Cauter met andere woorden een verlenging tot 72 uur. Ze merkte ook op dat de voorbije jaren tientallen mensen in terreurdossiers pas door de raadkamer in vrijheid werden gesteld. "Dat tekent de persoon in kwestie". Daarom is het misschien beter dat door de langere termijn kan worden aangetoond dat iemand niets met de zaak te maken heeft en met een blanco blad de politiecel kan verlaten, redeneerde ze.

Stefaan Van Hecke (Groen) en Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) merkten op dat de meerderheid rekende op de stemmen van Vlaams Belang. Hoewel hij geen voorstander is van het cordon sanitaire, merkte Vuye op dat de meerderheid blijkbaar de steun had gevraagd van Vlaams Belang en PP. Hij herinnerde daarom fijntjes aan de uitspraak die N-VA-voorzitter Bart De Wever een tijd geleden richting Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken lanceerde. "Als u morgen een resolutie indient dat de zon schijnt, zal ik nog niet meestemmen", luidde het toen.

Het wetsvoorstel kreeg 97 stemmen voor en 52 stemmen tegen. Dat is onvoldoende voor de tweederdemeerderheid die nodig was om de Grondwet te wijzigen.De verlenging was één van de maatregelen die premier Charles Michel naar voren had geschoven na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Op tafel lag een voorstel om de administratieve aanhouding te verlengen van 24 naar 48 uur voor alle misdrijven, met een mogelijkheid om tot 72 uur te gaan in geval van terrorisme. Om dat in te voeren, was echter een tweederdemeerderheid nodig. En het was duidelijk dat de meerderheid (N-VA, CD&V, MR en Open VLD) geen 100 van de 150 Kamerleden achter de tekst zou krijgen, ondanks de steun van het CDH, Vlaams Belang, Vuye & Wouters en PP. Daarom moest ze rekenen op veel afwezigheden bij de rest van de oppositie, maar die was voltallig naar het halfrond afgezakt. Ook een hoogzwanger PS-Kamerlid tekende present. Tijdens het debat in de plenaire vergadering herhaalde elke fractie haar standpunt. Daaruit bleek dat de oppositie zich in grote lijnen wel kon vinden in een verlenging tot 48 uur, weliswaar met verschillende visies over de rol die voor de onderzoeksrechter is weggelegd. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) benadrukte het restrictieve karakter van de wijziging. De 72 uur kan enkel voor terrorisme. "Er is geen afwijking mogelijk", aldus Geens. Opvallend was dat Carina Van Cauter namens Open VLD toegaf "met lood in de schoenen" te stemmen. "Het is niet van ganser harte, maar het is ook niet van ganser harte dat we staatsvernielende misdrijven zien gebeuren", stelde de liberale politica. De aard van het misdrijf verantwoordt voor Van Cauter met andere woorden een verlenging tot 72 uur. Ze merkte ook op dat de voorbije jaren tientallen mensen in terreurdossiers pas door de raadkamer in vrijheid werden gesteld. "Dat tekent de persoon in kwestie". Daarom is het misschien beter dat door de langere termijn kan worden aangetoond dat iemand niets met de zaak te maken heeft en met een blanco blad de politiecel kan verlaten, redeneerde ze. Stefaan Van Hecke (Groen) en Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) merkten op dat de meerderheid rekende op de stemmen van Vlaams Belang. Hoewel hij geen voorstander is van het cordon sanitaire, merkte Vuye op dat de meerderheid blijkbaar de steun had gevraagd van Vlaams Belang en PP. Hij herinnerde daarom fijntjes aan de uitspraak die N-VA-voorzitter Bart De Wever een tijd geleden richting Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken lanceerde. "Als u morgen een resolutie indient dat de zon schijnt, zal ik nog niet meestemmen", luidde het toen.