Om de sluiting van de kernreactoren in 2025 op te vangen, heeft ons land nieuwe gascentrales nodig. Die zijn op zich niet rendabel, dus werkt Marghem al enkele jaren aan een steunmechanisme (CRM) voor bedrijven die erin willen investeren. Het systeem werkt op basis van veilingen. N-VA en PVDA stemden tegen, sp.a en DéFI onthielden zich. De andere partijen stemden voor. (Belga)

Om de sluiting van de kernreactoren in 2025 op te vangen, heeft ons land nieuwe gascentrales nodig. Die zijn op zich niet rendabel, dus werkt Marghem al enkele jaren aan een steunmechanisme (CRM) voor bedrijven die erin willen investeren. Het systeem werkt op basis van veilingen. N-VA en PVDA stemden tegen, sp.a en DéFI onthielden zich. De andere partijen stemden voor. (Belga)