Er komt één wetboek voor vennootschappen en verenigingen: het uitkeren van winst wordt het enige onderscheid tussen een vennootschap en een vereniging. Vzw's mogen winst maken, maar kunnen die winst enkel uitkeren aan het belangeloos doel waarvoor de vzw is opgericht. Van de zeventien bestaande ondernemingsstructuren blijven er nog vier over: de Maatschap, de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV) en de Coöperatieve Vennootschap (CV). Bedrijven zullen trouwe aandeelhouders (die hun aandeel minstens twee jaar aanhouden) dubbel stemrecht kunnen geven, waardoor meer bedrijven in België zouden moeten verankeren. Zowel de NV als de BV zullen voortaan door één persoon kunnen worden opgericht. Ook de kapitaalsvereiste wordt afgeschaft bij het oprichten van een BV, de meest gebruikte vorm. Daartegenover staat wel dat er een versterkt financieel plan moet kunnen worden voorgelegd. Winst kan enkel worden uitgekeerd na een grondige balans- en liquiditeitscheck. De aansprakelijkheid van bestuurders wordt begrensd. Bestuurders moeten beslissingen kunnen nemen zonder dat een schadeclaim hen permanent boven het hoofd hangt, luidt de redenering. E-mails krijgen een wettelijke basis en officiële bewijskracht. Zo kan de onderneming ervoor kiezen om te communiceren met aandeelhouders en leden via e-mail, zodat papierverbruik afneemt. Ons land telt meer dan anderhalf miljoen bedrijven, 610.000 eenmanszaken en 230.000 vzw's. Bestaande vennootschappen krijgen een overgangsperiode tot 1 januari 2024 om hun statuten te wijzigen. CD&V, Open Vld, MR en N-VA stemden voor. De socialisten stemden tegen, de groenen en het cdH onthielden zich. "Vennootschappen en verenigingen beschikken voortaan over een modernere tool die beter is afgestemd op de realiteit. Nu is het aan ons allemaal om de mogelijkheden die de wetgever ons biedt om onze onderneming te organiseren, met beide handen te grijpen", zegt Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen. De socialistische vakbond ABVV vindt het geheel dan weer "onverteerbaar". Het zal "voor bijvoorbeeld vanuit België geleidde transportfirma's nog gemakkelijker worden om hun maatschappelijke zetel te plaatsten op een postbus in Bulgarije, met alle sociale en fiscale gevolgen van dien", zegt de vakbond. "De flexibilisering van BVBA naar BV zal dan weer leiden tot een toename aan postbusconstructies in eigen land. Ook de zogenaamde 'vervennootschappelijking", waarbij grootverdieners aan personenbelasting en sociale bijdragen proberen te ontsnappen door een vennootschap op te richten, zal hierdoor nog grotere vormen aannemen", meent de socialistische vakbond. (Belga)

Er komt één wetboek voor vennootschappen en verenigingen: het uitkeren van winst wordt het enige onderscheid tussen een vennootschap en een vereniging. Vzw's mogen winst maken, maar kunnen die winst enkel uitkeren aan het belangeloos doel waarvoor de vzw is opgericht. Van de zeventien bestaande ondernemingsstructuren blijven er nog vier over: de Maatschap, de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV) en de Coöperatieve Vennootschap (CV). Bedrijven zullen trouwe aandeelhouders (die hun aandeel minstens twee jaar aanhouden) dubbel stemrecht kunnen geven, waardoor meer bedrijven in België zouden moeten verankeren. Zowel de NV als de BV zullen voortaan door één persoon kunnen worden opgericht. Ook de kapitaalsvereiste wordt afgeschaft bij het oprichten van een BV, de meest gebruikte vorm. Daartegenover staat wel dat er een versterkt financieel plan moet kunnen worden voorgelegd. Winst kan enkel worden uitgekeerd na een grondige balans- en liquiditeitscheck. De aansprakelijkheid van bestuurders wordt begrensd. Bestuurders moeten beslissingen kunnen nemen zonder dat een schadeclaim hen permanent boven het hoofd hangt, luidt de redenering. E-mails krijgen een wettelijke basis en officiële bewijskracht. Zo kan de onderneming ervoor kiezen om te communiceren met aandeelhouders en leden via e-mail, zodat papierverbruik afneemt. Ons land telt meer dan anderhalf miljoen bedrijven, 610.000 eenmanszaken en 230.000 vzw's. Bestaande vennootschappen krijgen een overgangsperiode tot 1 januari 2024 om hun statuten te wijzigen. CD&V, Open Vld, MR en N-VA stemden voor. De socialisten stemden tegen, de groenen en het cdH onthielden zich. "Vennootschappen en verenigingen beschikken voortaan over een modernere tool die beter is afgestemd op de realiteit. Nu is het aan ons allemaal om de mogelijkheden die de wetgever ons biedt om onze onderneming te organiseren, met beide handen te grijpen", zegt Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen. De socialistische vakbond ABVV vindt het geheel dan weer "onverteerbaar". Het zal "voor bijvoorbeeld vanuit België geleidde transportfirma's nog gemakkelijker worden om hun maatschappelijke zetel te plaatsten op een postbus in Bulgarije, met alle sociale en fiscale gevolgen van dien", zegt de vakbond. "De flexibilisering van BVBA naar BV zal dan weer leiden tot een toename aan postbusconstructies in eigen land. Ook de zogenaamde 'vervennootschappelijking", waarbij grootverdieners aan personenbelasting en sociale bijdragen proberen te ontsnappen door een vennootschap op te richten, zal hierdoor nog grotere vormen aannemen", meent de socialistische vakbond. (Belga)