Veys erkende de inbreuk. Hoewel hij bereid was een minnelijke schikking te aanvaarden, was het toch de intentie van de procureur des konings om hem te dagvaarden. De commissie Vervolgingen oordeelde dat de voorwaarden voor de opheffing van Veys' onschendbaarheid vervuld waren. De plenaire Kamer stemde unaniem in met haar verslag. (KAV)

Veys erkende de inbreuk. Hoewel hij bereid was een minnelijke schikking te aanvaarden, was het toch de intentie van de procureur des konings om hem te dagvaarden. De commissie Vervolgingen oordeelde dat de voorwaarden voor de opheffing van Veys' onschendbaarheid vervuld waren. De plenaire Kamer stemde unaniem in met haar verslag. (KAV)