Andere landen zoals ook buurland Nederland experimenteren al langer met testevenementen. In ons land wordt er ook al een tijdje over nagedacht en gesproken. De ministers van Volksgezondheid hebben zich woensdag gebogen over een kader met de voorwaarden en spelregels voor de organisatie van pilootprojecten in de sectoren cultuur, sport en jeugd. Dat kader voorziet in de organisatie van een dertigtal testevenementen in de maanden mei en juni. Er is geen 'quotum' voorzien per entiteit, maar het is wel de bedoeling om onderling met elkaar af te stemmen om de organisatie van identieke evenementen te vermijden. Er moeten ook heel wat stappen doorlopen worden om een testevenement te organiseren. Zo moet de organisator onder andere groen licht krijgen van de burgemeester, gaat het voorstel naar de bevoegde minister, waarna ook de taskforce testing een advies geeft en er dan finaal een go (of no go) komt op het niveau van de drie ministers (vakminister, volksgezondheid en binnenlandse zaken). Afhankelijk van een aantal criteria (bv. aantal aanwezigen, mondmaskers, afstandsregels, binnen/buiten,...) krijgt elk evenement een lage of hoge tot erg hoge "epidemiologische voetafdruk". In mei zijn er nog geen testevenementen met een erg hoge epidemiologische voetafdruk voorzien, in juni zou dat wel kunnen. In mei zou er eventueel wel al een testevent kunnen plaatsvinden waarin een situatie zoals bij het EK 2021, bv. met een plein met grote schermen, wordt nagebootst. Dat zou volgens de kadernota "relevant (zijn) vanuit organisatie- en handhavingsstandpunt". De geplande testevenementen kunnen volgens het uitgewerkte kader enkel plaatsvinden indien de bezetting op intensieve zorg een dalende trend toont en de vaccinatie "volgens planning" verloopt. Bedoeling is dat het Overlegcomité zich vrijdag nog eens over het kader buigt en definitief het licht op groen zet. (Belga)

Andere landen zoals ook buurland Nederland experimenteren al langer met testevenementen. In ons land wordt er ook al een tijdje over nagedacht en gesproken. De ministers van Volksgezondheid hebben zich woensdag gebogen over een kader met de voorwaarden en spelregels voor de organisatie van pilootprojecten in de sectoren cultuur, sport en jeugd. Dat kader voorziet in de organisatie van een dertigtal testevenementen in de maanden mei en juni. Er is geen 'quotum' voorzien per entiteit, maar het is wel de bedoeling om onderling met elkaar af te stemmen om de organisatie van identieke evenementen te vermijden. Er moeten ook heel wat stappen doorlopen worden om een testevenement te organiseren. Zo moet de organisator onder andere groen licht krijgen van de burgemeester, gaat het voorstel naar de bevoegde minister, waarna ook de taskforce testing een advies geeft en er dan finaal een go (of no go) komt op het niveau van de drie ministers (vakminister, volksgezondheid en binnenlandse zaken). Afhankelijk van een aantal criteria (bv. aantal aanwezigen, mondmaskers, afstandsregels, binnen/buiten,...) krijgt elk evenement een lage of hoge tot erg hoge "epidemiologische voetafdruk". In mei zijn er nog geen testevenementen met een erg hoge epidemiologische voetafdruk voorzien, in juni zou dat wel kunnen. In mei zou er eventueel wel al een testevent kunnen plaatsvinden waarin een situatie zoals bij het EK 2021, bv. met een plein met grote schermen, wordt nagebootst. Dat zou volgens de kadernota "relevant (zijn) vanuit organisatie- en handhavingsstandpunt". De geplande testevenementen kunnen volgens het uitgewerkte kader enkel plaatsvinden indien de bezetting op intensieve zorg een dalende trend toont en de vaccinatie "volgens planning" verloopt. Bedoeling is dat het Overlegcomité zich vrijdag nog eens over het kader buigt en definitief het licht op groen zet. (Belga)