Om de Europese Unie dichter bij de burger te brengen, bepleit Frans Van Daele, kabinetschef van koning Filip, een rechtstreekse verkiezing van een Europese regering en op termijn ook van het hoofd van de uitvoerende macht van de Unie. Het pleidooi van Van Daele staat te lezen in "Europa 2050. Visies voor een betere toekomst", een boek onder redactie van Europarlementslid Said El Khadraoui (sp.a). Van Daele, voormalig Belgisch ambassadeur bij de EU en oud-kabinetschef van de Europese Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy, schrijft dat alle Europese partijen met een boegbeeld naar de kiezer zouden trekken teneinde op die manier meer te kunnen wegen op de keuze van de komende voorzitter van de Europese Commissie. Een ander voorstel om 'de burgernabijheid' te verhogen is dat de nationale parlementen zich meer gaan bezighouden met de EU, door meer overleg met de nationale Europarlementsleden, het ondervragen van de Commissie in nationale parlementen, controle op het EU-beleid dat de regering voert, enzovoort. Van Daele pleit voor een nieuwe stap in het eenmakingsproces. Om de EU economisch goed te wapenen is het vooreerst noodzakelijk dat de EU haar aanbevelingen inzake economisch beleid aan lidstaten ook kan afdwingen. De EU heeft voorts nood aan een echt eengemaakt buitenlands- en veiligheidsbeleid. Van Daele verwijst hierbij onder meer naar de "onstandvaste" regio's die de EU omringen, zoals de Arabische landen. Voorts kan volgens hem enkel een verdere eenwording de grenzen van solidariteit en soevereiniteit verleggen. "Meer solidariteit in ruil voor minder eigengereidheid zal ons allen sterker maken".

Om de Europese Unie dichter bij de burger te brengen, bepleit Frans Van Daele, kabinetschef van koning Filip, een rechtstreekse verkiezing van een Europese regering en op termijn ook van het hoofd van de uitvoerende macht van de Unie. Het pleidooi van Van Daele staat te lezen in "Europa 2050. Visies voor een betere toekomst", een boek onder redactie van Europarlementslid Said El Khadraoui (sp.a). Van Daele, voormalig Belgisch ambassadeur bij de EU en oud-kabinetschef van de Europese Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy, schrijft dat alle Europese partijen met een boegbeeld naar de kiezer zouden trekken teneinde op die manier meer te kunnen wegen op de keuze van de komende voorzitter van de Europese Commissie. Een ander voorstel om 'de burgernabijheid' te verhogen is dat de nationale parlementen zich meer gaan bezighouden met de EU, door meer overleg met de nationale Europarlementsleden, het ondervragen van de Commissie in nationale parlementen, controle op het EU-beleid dat de regering voert, enzovoort. Van Daele pleit voor een nieuwe stap in het eenmakingsproces. Om de EU economisch goed te wapenen is het vooreerst noodzakelijk dat de EU haar aanbevelingen inzake economisch beleid aan lidstaten ook kan afdwingen. De EU heeft voorts nood aan een echt eengemaakt buitenlands- en veiligheidsbeleid. Van Daele verwijst hierbij onder meer naar de "onstandvaste" regio's die de EU omringen, zoals de Arabische landen. Voorts kan volgens hem enkel een verdere eenwording de grenzen van solidariteit en soevereiniteit verleggen. "Meer solidariteit in ruil voor minder eigengereidheid zal ons allen sterker maken".