Jong N-VA wil dat haar moederpartij strenger gaat waken over het cumuleren van verschillende mandaten door haar leden. Op de partijraad van aanstaande zaterdag zal de jongerenafdeling van N-VA een nota voorleggen waarin enkele concrete zorgen rond cumuls worden aangestipt. Onze redactie kon de hand leggen op de nota, waarvan de echtheid off the record werd bevestigd. Opvallend: Jong N-VA vraagt dat gesnoeid wordt in combinaties van lokale mandaten en parlementszetels.
...

Jong N-VA wil dat haar moederpartij strenger gaat waken over het cumuleren van verschillende mandaten door haar leden. Op de partijraad van aanstaande zaterdag zal de jongerenafdeling van N-VA een nota voorleggen waarin enkele concrete zorgen rond cumuls worden aangestipt. Onze redactie kon de hand leggen op de nota, waarvan de echtheid off the record werd bevestigd. Opvallend: Jong N-VA vraagt dat gesnoeid wordt in combinaties van lokale mandaten en parlementszetels. 'De statuten van N-VA bevatten het principe van onverenigbaarheid tussen een parlementszetel en een lokaal uitvoerend mandaat,' zo klinkt het. De partijraad heeft weliswaar de mogelijkheid om uitzonderingen toe te staan, en daar loopt het mis. 'Een dergelijke oplossing [wordt] door de partijraad nooit geweigerd. In theorie is de cumul een uitzondering, maar in de praktijk mag iedereen cumuleren die het vraagt.' Zo wordt becijferd dat maar liefst 48 procent van de Kamerleden van N-VA een dergelijke cumul uitoefent, en 31 procent van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers. 'Dit strookt niet met de geest van onze partijstatuten,' besluit Jong N-VA. Om paal en perk te stellen aan die praktijk, vraagt de jongerenafdeling dat een uitzondering op de regel in de toekomst niet bij gewone meerderheid wordt goedgekeurd maar bij een tweederdemeerderheid. Bovendien zou hoogstens een lid per stad of gemeente een lokaal en een parlementair mandaat mogen combineren. Dat zou bijvoorbeeld in Aalst voor verhitte discussies kunnen zorgen, waar zowel burgemeester Christoph D'Haese als schepenen Karim Van Overmeire en Sarah Smeyers ook in het parlement zetelen.Vorig jaar vroeg Jong N-VA op haar partijcongres nog een absoluut cumulverbod voor parlementairen. ('De functie van volksvertegenwoordiger kan niet gecumuleerd worden met eender welk ander politiek uitvoerend mandaat of andere beroepsactiviteit.') Dat standpunt wordt nu losgelaten.Daarnaast wil Jong N-VA ook een absoluut mandatenplafond ingevoerd zien. Want: 'Vandaag kunnen mandaten bijna onbegrensd gecumuleerd worden,' wat voor de jongeren een probleem is 'als het gaat om grote bedrijven en beleidsorganen, waar een bestuurszetel samengaat met veel werk en bestuursaansprakelijkheid.' Voor de jongerenafdeling moet de limiet liggen op mandaten in maximaal 5 organisaties en bedrijven, waarbij meerdere mandaten in dezelfde organisatie mogelijk zijn. Doel van de nota lijkt vooral te zijn om N-VA bij de les te houden. De jongeren vragen bijvoorbeeld 'dat elk publiek mandaat uitgeoefend wordt met de aandacht en ernst die aan de kiezer verschuldigd is,' en willen de geloofwaardigheid als 'niet-klassieke partij' bewaken. Jong N-VA voorzitter Tomas Roggeman wil de inhoud van de nota 'bevestigen noch ontkennen, omdat het gaat om een intern document. Bovendien is de agenda van de partijraad vertrouwelijk, dus kan ik daarover niks zeggen.' Elders valt wel te horen dat de nota helemaal niet als een ultimatum bedoeld is, maar een basis om naar een compromis toe te werken.