We weten het al langer: er zijn in ons land te weinig mensen aan de slag en dat geldt zeker ook voor jongeren. De jeugdwerkloosheidsgraad - het percentage van mensen tussen 15 en 24 jaar dat werkloos is - bedroeg de voorbije tien jaar gemiddeld 21 procent, wat overeenkomt met het gemiddelde in de 15 'traditionele' EU-lidstaten. Er zijn evenwel grote verschillen tussen de regio's: in het Brussels Gewest was de jeugdwerkloosheid met 36 procent het hoogst, in Wallonië bedroeg ze 29 procent en in Vlaanderen 14 procent.
...