De stad Antwerpen onderzocht de praktijk waarbij migranten geld of materiële hulp (remittances) opsturen naar familie, vrienden of ontwikkelingsprojecten in het land van herkomst. Ze deed dat naar aanleiding van het voornemen van de stad om het budget voor ontwikkelingssamenwerking af te stemmen op de grootste migrantengemeenschappen. In een enquête bij de Congolese, Marokkaanse en Ghanese diasporaverenigingen blijkt dat "vooral oudere migranten, meestal van de eerste generatie, regelmatig remittances terugzenden". Jongeren geven aan veeleer uitzonderlijk geld of goederen te versturen omdat ze volgens het onderzoek "meer op de samenleving hier gericht zijn". Ze ervaren bovendien een "minder directe sociale en emotionele band met het land van herkomst in vergelijking met hun ouders". Uit het onderzoek kwam ook naar voor dat het aandeel van migranten in Antwerpen dat remittances naar het land van herkomst stuurt aanzienlijk is, al wordt die steun intussen meer als Noord-Zuidsamenwerking bekeken. Wel spelen ook loyaliteit en soms religieuze overwegingen een rol. Volgens het rapport beschouwen critici de steun soms als een te grote gerichtheid op het herkomstland, maar het onderzoek besluit dat de meeste initiatiefnemers zich Vlaming, Belg en Antwerpenaar voelen. (COR 303)

De stad Antwerpen onderzocht de praktijk waarbij migranten geld of materiële hulp (remittances) opsturen naar familie, vrienden of ontwikkelingsprojecten in het land van herkomst. Ze deed dat naar aanleiding van het voornemen van de stad om het budget voor ontwikkelingssamenwerking af te stemmen op de grootste migrantengemeenschappen. In een enquête bij de Congolese, Marokkaanse en Ghanese diasporaverenigingen blijkt dat "vooral oudere migranten, meestal van de eerste generatie, regelmatig remittances terugzenden". Jongeren geven aan veeleer uitzonderlijk geld of goederen te versturen omdat ze volgens het onderzoek "meer op de samenleving hier gericht zijn". Ze ervaren bovendien een "minder directe sociale en emotionele band met het land van herkomst in vergelijking met hun ouders". Uit het onderzoek kwam ook naar voor dat het aandeel van migranten in Antwerpen dat remittances naar het land van herkomst stuurt aanzienlijk is, al wordt die steun intussen meer als Noord-Zuidsamenwerking bekeken. Wel spelen ook loyaliteit en soms religieuze overwegingen een rol. Volgens het rapport beschouwen critici de steun soms als een te grote gerichtheid op het herkomstland, maar het onderzoek besluit dat de meeste initiatiefnemers zich Vlaming, Belg en Antwerpenaar voelen. (COR 303)