De ultraorthodoxe jood Aron Berger krijgt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen hoogstwaarschijnlijk een plaats op de CD&V-kieslijst in Antwerpen. Maar die keuze doet het nodige stof opwaaien. De man stelt in een interview met Joods Actueel onder meer dat hij vrouwen om religieuze redenen geen hand wil schudden, en dat is bij verschillende partijen - ook bij een aantal CD&V-kopstukken - in het verkeerde keelgat geschoten. Vroeger had Berger op ATV gemengde scholen al een vorm van 'kindermishandeling' genoemd.

Jongeren

JongCD&V is 'niet opgezet' met de negende plaats die Aron Berger zou krijgen op de lijst van de Antwerpse CD&V. De jongerenpartij tilt zwaar aan een vroegere uitspraak van de chassidische jood, waarin hij gemengde scholen als 'kindermishandeling' bestempelde. De CD&V-jongeren verwachten een 'duidelijke rechtzetting'.

'Culturele gebruiken zijn wat ze zijn. Problematischer is de visie die men heeft op homoseksualiteit, op gendergelijkheid of op allerhande ethische thema's. Hoe kan je het onderwijsbeleid mee vormen, als je gemengde scholen bestempelt als kindermishandeling?', zegt CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi.

'In Antwerpen doen wij met JONGCD&V ieder jaar met een grote delegatie mee aan de Pride. De samenleving die wij willen uitbouwen in onze steden en gemeenten is er één waar alle kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn. Wij verwachten een duidelijk signaal vanuit Antwerpen én van Aron Berger', zegt Mahdi verder.

'We begrijpen dat de afdeling bruggen wilt bouwen met alle gemeenschappen die in Antwerpen actief zijn. Dat is ook hét wezenlijke verschil tussen onze partij en anderen. Twee jaar geleden organiseerde ik nog een rondleiding door de joodse gemeenschap in Antwerpen. Maar bruggen bouwen moet ook lukken zonder kandidaten op onze lijsten met een visie op onze samenleving die haaks staat op de onze. Indien er geen duidelijke rechtzetting komt, heeft Berger niets op onze lijsten te zoeken', besluit Mahdi.

Vrouwen

Ook Vrouw & Maatschappij (V&M), de vrouwenbeweging van CD&V, heeft 'zware bedenkingen' en 'eist vandaag opheldering' uit Antwerpen . 'V&M zou het ten zeerste betreuren dat er in Antwerpen zou gekozen worden voor een kandidaat die een fundamentele andere visie heeft op onze samenleving die niet strookt met onze basis V&M-waarden', zegt voorzitter Liesbeth Maris. 'Binnen onze partij een plaats geven aan iemand die zich niet kan uitspreken over belangrijke genderthema's, maar ook zaken zoals het homohuwelijk, abortus en anticonceptiva is voor V&M niet denkbaar. We moeten ten alle tijden de verworven gelijkheden tussen vrouw en man blijven verdedigen.

Maris benadrukt het belang van de dialoog met de verschillende gemeenschappen van ons land en wil diversiteit weerspiegeld zien op de kieslijsten. Maris stelt dat 'dit niet ten koste mag gaan van waar we al zo lang voor strijden'. Vrouw & Maatschappij vindt het dan ook 'zeer moeilijk te verantwoorden aan haar strijdvaardige achterban, dat iemand die de v/m gelijkheid niet ten volle kan uitdragen, wel een plaats zou krijgen op onze eigen lijst'.

'Elementair'

Voorzitter Wouter Beke geeft voorlopig geen commentaar op de kwestie.

CD&V-partijkopstuk Hilde Crevits reageerde wel al, zij spreekt van een 'probleem'. 'Gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen is voor mij elementair. In Vlaanderen wordt elkaar de hand geschud. Dus ik vind het echt wel van belang dat er ook een hand gegeven wordt aan vrouwen', aldus Crevits.

Homans scherp

Vlaams N-VA-minister Liesbeth Homans 'veroordeelt het heel sterk', zei ze, terwijl ze 'bepaalde politieke partijen' aanraadde om 'eens goed in de spiegel te kijken'.

Homans kreeg dinsdagmiddag in Commissie vragen over de Islampartij, die in oktober op een aantal plaatsen in Wallonië en Brussel wil opkomen en onder meer pleit voor apart openbaar vervoer voor mannen en vrouwen tijdens de spits.

De minister maakte de vergelijking met de Antwerpse CD&V-lijst: de christendemocraten veroordeelden de standpunten van de Islampartij de afgelopen weken erg scherp, maar zetten nu zelf een kandidaat op de lijst die de 'fundamentele waarden niet respecteert', zei ze zonder coalitiepartner CD&V bij naam te noemen. 'Ik veroordeel ten stelligste wat er gebeurt met de partij Islam, maar tegelijkertijd veroordeel ik heel sterk dat er partijen zijn die personen van gelijk welke geloofsovertuiging op hun lijsten willen zetten die onze fundamentele waarden niet respecteren. Ik veroordeel het en raad af om het te doen, maar ik denk dat die politieke partijen dan zelf maar eens goed in de spiegel moeten kijken.'

Partijgenote Nadia Sminate ging nog een stap verder en noemde de positie van CD&V hypocriet. Voor commissievoorzitter Mercedes Van Volcem is het 'onaanvaardbaar' dat 'partijen terugschroeven op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, waar jarenlang voor is gestreden.' 'Dit kunnen we niet naast ons neerleggen', stelde het Open Vld-parlementslid.

Duidelijkheid

Intussen is in de omgeving van Kris Peeters te horen dat Aaron Berger zelf duidelijkheid zal brengen over zijn omstreden standpunten rond de verhouding tussen mannen en vrouwen.

Normaal gezien zou Berger woensdag aan de pers worden voorgesteld.

De ultraorthodoxe jood Aron Berger krijgt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen hoogstwaarschijnlijk een plaats op de CD&V-kieslijst in Antwerpen. Maar die keuze doet het nodige stof opwaaien. De man stelt in een interview met Joods Actueel onder meer dat hij vrouwen om religieuze redenen geen hand wil schudden, en dat is bij verschillende partijen - ook bij een aantal CD&V-kopstukken - in het verkeerde keelgat geschoten. Vroeger had Berger op ATV gemengde scholen al een vorm van 'kindermishandeling' genoemd.JongCD&V is 'niet opgezet' met de negende plaats die Aron Berger zou krijgen op de lijst van de Antwerpse CD&V. De jongerenpartij tilt zwaar aan een vroegere uitspraak van de chassidische jood, waarin hij gemengde scholen als 'kindermishandeling' bestempelde. De CD&V-jongeren verwachten een 'duidelijke rechtzetting'.'Culturele gebruiken zijn wat ze zijn. Problematischer is de visie die men heeft op homoseksualiteit, op gendergelijkheid of op allerhande ethische thema's. Hoe kan je het onderwijsbeleid mee vormen, als je gemengde scholen bestempelt als kindermishandeling?', zegt CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi. 'In Antwerpen doen wij met JONGCD&V ieder jaar met een grote delegatie mee aan de Pride. De samenleving die wij willen uitbouwen in onze steden en gemeenten is er één waar alle kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn. Wij verwachten een duidelijk signaal vanuit Antwerpen én van Aron Berger', zegt Mahdi verder. 'We begrijpen dat de afdeling bruggen wilt bouwen met alle gemeenschappen die in Antwerpen actief zijn. Dat is ook hét wezenlijke verschil tussen onze partij en anderen. Twee jaar geleden organiseerde ik nog een rondleiding door de joodse gemeenschap in Antwerpen. Maar bruggen bouwen moet ook lukken zonder kandidaten op onze lijsten met een visie op onze samenleving die haaks staat op de onze. Indien er geen duidelijke rechtzetting komt, heeft Berger niets op onze lijsten te zoeken', besluit Mahdi.Ook Vrouw & Maatschappij (V&M), de vrouwenbeweging van CD&V, heeft 'zware bedenkingen' en 'eist vandaag opheldering' uit Antwerpen . 'V&M zou het ten zeerste betreuren dat er in Antwerpen zou gekozen worden voor een kandidaat die een fundamentele andere visie heeft op onze samenleving die niet strookt met onze basis V&M-waarden', zegt voorzitter Liesbeth Maris. 'Binnen onze partij een plaats geven aan iemand die zich niet kan uitspreken over belangrijke genderthema's, maar ook zaken zoals het homohuwelijk, abortus en anticonceptiva is voor V&M niet denkbaar. We moeten ten alle tijden de verworven gelijkheden tussen vrouw en man blijven verdedigen. Maris benadrukt het belang van de dialoog met de verschillende gemeenschappen van ons land en wil diversiteit weerspiegeld zien op de kieslijsten. Maris stelt dat 'dit niet ten koste mag gaan van waar we al zo lang voor strijden'. Vrouw & Maatschappij vindt het dan ook 'zeer moeilijk te verantwoorden aan haar strijdvaardige achterban, dat iemand die de v/m gelijkheid niet ten volle kan uitdragen, wel een plaats zou krijgen op onze eigen lijst'.Voorzitter Wouter Beke geeft voorlopig geen commentaar op de kwestie. CD&V-partijkopstuk Hilde Crevits reageerde wel al, zij spreekt van een 'probleem'. 'Gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen is voor mij elementair. In Vlaanderen wordt elkaar de hand geschud. Dus ik vind het echt wel van belang dat er ook een hand gegeven wordt aan vrouwen', aldus Crevits.Vlaams N-VA-minister Liesbeth Homans 'veroordeelt het heel sterk', zei ze, terwijl ze 'bepaalde politieke partijen' aanraadde om 'eens goed in de spiegel te kijken'.Homans kreeg dinsdagmiddag in Commissie vragen over de Islampartij, die in oktober op een aantal plaatsen in Wallonië en Brussel wil opkomen en onder meer pleit voor apart openbaar vervoer voor mannen en vrouwen tijdens de spits. De minister maakte de vergelijking met de Antwerpse CD&V-lijst: de christendemocraten veroordeelden de standpunten van de Islampartij de afgelopen weken erg scherp, maar zetten nu zelf een kandidaat op de lijst die de 'fundamentele waarden niet respecteert', zei ze zonder coalitiepartner CD&V bij naam te noemen. 'Ik veroordeel ten stelligste wat er gebeurt met de partij Islam, maar tegelijkertijd veroordeel ik heel sterk dat er partijen zijn die personen van gelijk welke geloofsovertuiging op hun lijsten willen zetten die onze fundamentele waarden niet respecteren. Ik veroordeel het en raad af om het te doen, maar ik denk dat die politieke partijen dan zelf maar eens goed in de spiegel moeten kijken.' Partijgenote Nadia Sminate ging nog een stap verder en noemde de positie van CD&V hypocriet. Voor commissievoorzitter Mercedes Van Volcem is het 'onaanvaardbaar' dat 'partijen terugschroeven op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, waar jarenlang voor is gestreden.' 'Dit kunnen we niet naast ons neerleggen', stelde het Open Vld-parlementslid. Intussen is in de omgeving van Kris Peeters te horen dat Aaron Berger zelf duidelijkheid zal brengen over zijn omstreden standpunten rond de verhouding tussen mannen en vrouwen. Normaal gezien zou Berger woensdag aan de pers worden voorgesteld.