Met een dubbelinterview in Knack staken Hans Bonte en Peter Vanvelthoven het vuur aan de smeulende lont. Ze toonden zich daarin onder meer kritisch voor de campagnestrategie. Bonte hoopte ook dat er nieuwe leidersfiguren zouden opstaan. "Een nieuwe Van Miert. Een Vandenbroucke. Een Tobback. Vader Tobback", klonk het.

Het interview deed blijkbaar een aantal sluizen breken. De kranten staan vol met kritiek op de partijtop en met name op voorzitter Bruno Tobback. De teneur daarin is dat de voorzitter moet veranderen, of dat de partij anders van voorzitter zal veranderen.

Johan Vande Lanotte betreurt die kritiek in de media. Die doet de partij geen deugd. De Oostendenaar heeft ook aan Bonte en Vanvelthoven laten verstaan dat hij hun interview "niet fijn" vond.

Bezinning

Volgens Vande Lanotte moet de partij zich wel bezinnen, maar wordt die kritiek best intern op tafel gelegd en niet in de kranten. "Dat brengt niets bij. Wie ruzie maakt, verliest", zei hij in Villa Politica.

Dat er een grondige interne analyse moet gebeuren, staat ook voor de West-Vlaming buiten kijf. "We moeten kijken naar onze manier van werken, onze manier van campagne voeren en naar de inzet van iedereen. We moeten ons afvragen waar we binnen vijf jaar willen staan. Ik denk dat we daar gedurende heel de grote vakantie nog geen antwoord op zullen krijgen".

Wat het voorzitterschap betreft, benadrukt Vande Lanotte dat het mandaat van Tobback nog loopt en dat het aan de leden toekomt om de voorzitter te kiezen. "Ik heb als ontslagnemend voorzitter ooit zelf iemand proberen aan te duiden als opvolger en dat was niet de beste keuze. Het zal aan de leden zijn om de keuze te maken". (Belga/TE)

Met een dubbelinterview in Knack staken Hans Bonte en Peter Vanvelthoven het vuur aan de smeulende lont. Ze toonden zich daarin onder meer kritisch voor de campagnestrategie. Bonte hoopte ook dat er nieuwe leidersfiguren zouden opstaan. "Een nieuwe Van Miert. Een Vandenbroucke. Een Tobback. Vader Tobback", klonk het. Het interview deed blijkbaar een aantal sluizen breken. De kranten staan vol met kritiek op de partijtop en met name op voorzitter Bruno Tobback. De teneur daarin is dat de voorzitter moet veranderen, of dat de partij anders van voorzitter zal veranderen. Johan Vande Lanotte betreurt die kritiek in de media. Die doet de partij geen deugd. De Oostendenaar heeft ook aan Bonte en Vanvelthoven laten verstaan dat hij hun interview "niet fijn" vond. Volgens Vande Lanotte moet de partij zich wel bezinnen, maar wordt die kritiek best intern op tafel gelegd en niet in de kranten. "Dat brengt niets bij. Wie ruzie maakt, verliest", zei hij in Villa Politica. Dat er een grondige interne analyse moet gebeuren, staat ook voor de West-Vlaming buiten kijf. "We moeten kijken naar onze manier van werken, onze manier van campagne voeren en naar de inzet van iedereen. We moeten ons afvragen waar we binnen vijf jaar willen staan. Ik denk dat we daar gedurende heel de grote vakantie nog geen antwoord op zullen krijgen". Wat het voorzitterschap betreft, benadrukt Vande Lanotte dat het mandaat van Tobback nog loopt en dat het aan de leden toekomt om de voorzitter te kiezen. "Ik heb als ontslagnemend voorzitter ooit zelf iemand proberen aan te duiden als opvolger en dat was niet de beste keuze. Het zal aan de leden zijn om de keuze te maken". (Belga/TE)