1. Wat is er mis met een uniforme regeling voor alle politiezones?

Jessika Soors: Daar is niets mis mee. Er is zelfs dringend nood aan uniforme richtlijnen, want er bestaat vele interpretatieve chaos op het terrein. Wat in de ene politiezone mag, wordt in de andere geverbaliseerd. Burgers die denken dat ze juist handelen, riskeren zo een boete op te lopen. De uitbreiding van de GAS-boetes gaat echter niet inhoudelijk in op dat probleem, alleen op de vorm.

2. Waarom is de uitbreiding onnodig?

Soors: Er bestaan voldoende middelen om te sanctioneren. Indien nodig, kan er zelfs strafrechtelijk worden vervolgd, zoals bij de spuwers. We hebben nu nood aan duidelijkheid. Neem de essentiële verplaatsingen. In sommige politiezones staat men toe dat ik mijn ouders boodschappen breng, in andere zones niet. Hoe kan ik weten wanneer ik correct handel?

3. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) publiceerde een omzendbrief voor de politie en richtte een taskforce op die de maatregelen moet stroomlijnen. Onvoldoende?

Soors: Met enige bravoure zegt minister De Crem dat de nieuwe richtlijnen 'rigoureus en ongenuanceerd' toegepast moeten worden, maar die richtlijnen zijn er nog altijd niet. Mijn contacten bij de lokale politiezones zeggen me dat ook en zij smeken om duidelijke handvaten. Bovendien heeft de burger nood aan transparante richtlijnen. De wet moet voorspelbaar zijn.

4. In de superkern op zaterdag vroeg Groen tevergeefs dat de GAS-uitbreiding voor advies naar de Raad van State zou worden gestuurd. Waarom was dat nodig?

Soors: Het is op z'n minst vreemd te noemen dat dat nu niet gebeurt. Wanneer een partij advies wil, is het in het parlement de gewoonte dat niemand zich daartegen verzet. Het advies zou nochtans nuttig kunnen zijn voor dit volmachtenbesluit. Bovendien was het de afspraak dat er altijd advies zou worden gevraagd, tenzij er sprake was van hoogdringendheid. Dat is hier niet het geval.

5. N-VA betreurt dat de GAS-boetes niet van toepassing zijn op jongeren. Delen jullie dat bezwaar?

Soors: Nee, volgens ons is het in het algemeen niet aangewezen om GAS-boetes voor minderjarigen te hebben. In de huidige context is het extra complex, want de wetgeving stelt dat minderjarigen recht hebben op een bemiddelingsgesprek. Hoe zou je dat nu organiseren?

1. Wat is er mis met een uniforme regeling voor alle politiezones? Jessika Soors: Daar is niets mis mee. Er is zelfs dringend nood aan uniforme richtlijnen, want er bestaat vele interpretatieve chaos op het terrein. Wat in de ene politiezone mag, wordt in de andere geverbaliseerd. Burgers die denken dat ze juist handelen, riskeren zo een boete op te lopen. De uitbreiding van de GAS-boetes gaat echter niet inhoudelijk in op dat probleem, alleen op de vorm.2. Waarom is de uitbreiding onnodig? Soors: Er bestaan voldoende middelen om te sanctioneren. Indien nodig, kan er zelfs strafrechtelijk worden vervolgd, zoals bij de spuwers. We hebben nu nood aan duidelijkheid. Neem de essentiële verplaatsingen. In sommige politiezones staat men toe dat ik mijn ouders boodschappen breng, in andere zones niet. Hoe kan ik weten wanneer ik correct handel?3. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) publiceerde een omzendbrief voor de politie en richtte een taskforce op die de maatregelen moet stroomlijnen. Onvoldoende?Soors: Met enige bravoure zegt minister De Crem dat de nieuwe richtlijnen 'rigoureus en ongenuanceerd' toegepast moeten worden, maar die richtlijnen zijn er nog altijd niet. Mijn contacten bij de lokale politiezones zeggen me dat ook en zij smeken om duidelijke handvaten. Bovendien heeft de burger nood aan transparante richtlijnen. De wet moet voorspelbaar zijn. 4. In de superkern op zaterdag vroeg Groen tevergeefs dat de GAS-uitbreiding voor advies naar de Raad van State zou worden gestuurd. Waarom was dat nodig? Soors: Het is op z'n minst vreemd te noemen dat dat nu niet gebeurt. Wanneer een partij advies wil, is het in het parlement de gewoonte dat niemand zich daartegen verzet. Het advies zou nochtans nuttig kunnen zijn voor dit volmachtenbesluit. Bovendien was het de afspraak dat er altijd advies zou worden gevraagd, tenzij er sprake was van hoogdringendheid. Dat is hier niet het geval.5. N-VA betreurt dat de GAS-boetes niet van toepassing zijn op jongeren. Delen jullie dat bezwaar?Soors: Nee, volgens ons is het in het algemeen niet aangewezen om GAS-boetes voor minderjarigen te hebben. In de huidige context is het extra complex, want de wetgeving stelt dat minderjarigen recht hebben op een bemiddelingsgesprek. Hoe zou je dat nu organiseren?