De Standaard meldde vandaag dat het onderzoek, dat in juni 2016 startte, afgesloten is. De Optima Bank ging dat jaar failliet en voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste eind december 2017 om hem vrij te laten onder voorwaarden in afwachting van een proces, maar het onderzoek sleepte jaren aan. Het Gentse hof van beroep besliste eind februari dat onderzoeksrechter Annemie Serlippens zich moest terugtrekken uit de zaak. Hans Rieder, de advocaat van Piqueur, had een vordering tot wraking ingediend tegen Serlippens, omdat ze partijdig zou zijn. Het openbaar ministerie heeft cassatieberoep aangetekend tegen het arrest, maar het Hof van Cassatie heeft zich daar nog niet over uitgesproken. (Belga)

De Standaard meldde vandaag dat het onderzoek, dat in juni 2016 startte, afgesloten is. De Optima Bank ging dat jaar failliet en voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste eind december 2017 om hem vrij te laten onder voorwaarden in afwachting van een proces, maar het onderzoek sleepte jaren aan. Het Gentse hof van beroep besliste eind februari dat onderzoeksrechter Annemie Serlippens zich moest terugtrekken uit de zaak. Hans Rieder, de advocaat van Piqueur, had een vordering tot wraking ingediend tegen Serlippens, omdat ze partijdig zou zijn. Het openbaar ministerie heeft cassatieberoep aangetekend tegen het arrest, maar het Hof van Cassatie heeft zich daar nog niet over uitgesproken. (Belga)