De verdediging benadrukte dat toerekeningsvatbaarheid een juridisch begrip is, waarover de jury moet oordelen. "Er zijn zelfs geen criteria om te bepalen wie aangesteld moet worden om de toerekeningsvatbaarheid te beoordelen. Het klinkt absurd, maar het hoeft zelfs geen psychiater te zijn. Er zijn nul vereisten om als psychiater aangesteld te worden. Onlangs was er een debat in Aalst over de vraag of Prins Carnaval een strafblad mocht hebben. Als gerechtsexpert maakt dat niet uit. Je wordt gemakkelijk gerechtsexpert dan Prins Carnaval in Aalst", zei Haentjens. De advocaat noemde het ook "een schande" dat de bouw van psychiatrische gevangenissen zo lang op zich laat wachten. Haentjens verwees wat betreft de toerekeningsvatbaarheid naar zijn akte van verdediging. "Mijn standpunt kent u, maar ik ga het toch nog eens herhalen. Kim De Gelder leefde in een door ziekte verstoorde denkwereld. Daardoor was zijn oordeelsvermogen in elk geval ernstig aangetast en kon hij onmogelijk de precieze draagwijdte van zijn handelen inschatten." (ANA)

De verdediging benadrukte dat toerekeningsvatbaarheid een juridisch begrip is, waarover de jury moet oordelen. "Er zijn zelfs geen criteria om te bepalen wie aangesteld moet worden om de toerekeningsvatbaarheid te beoordelen. Het klinkt absurd, maar het hoeft zelfs geen psychiater te zijn. Er zijn nul vereisten om als psychiater aangesteld te worden. Onlangs was er een debat in Aalst over de vraag of Prins Carnaval een strafblad mocht hebben. Als gerechtsexpert maakt dat niet uit. Je wordt gemakkelijk gerechtsexpert dan Prins Carnaval in Aalst", zei Haentjens. De advocaat noemde het ook "een schande" dat de bouw van psychiatrische gevangenissen zo lang op zich laat wachten. Haentjens verwees wat betreft de toerekeningsvatbaarheid naar zijn akte van verdediging. "Mijn standpunt kent u, maar ik ga het toch nog eens herhalen. Kim De Gelder leefde in een door ziekte verstoorde denkwereld. Daardoor was zijn oordeelsvermogen in elk geval ernstig aangetast en kon hij onmogelijk de precieze draagwijdte van zijn handelen inschatten." (ANA)