Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zal het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) een update vragen van de stresstests die in 2011 op onze nucleaire installaties werden uitgevoerd naar de mate waarin ze bestand zijn tegen een vliegtuiginslag. Dat heeft de minister donderdag aangekondigd in de Kamer.

Minister Jambon was in de subcommissie nucleaire veiligheid uitgenodigd om van gedachten te wisselen over het rapport dat Greenpeace Frankrijk opstelde over de veiligheid van de kerncentrales, ook die in België. Kristof Calvo (Groen) vroeg de minister om een update van de stresstests die in 2011 werden uitgevoerd na de ramp in Fukushima. 'Dit is helaas geen louter theoretische oefening. Sindsdien is er jammer genoeg veel gebeurd', zei Calvo.

De vicepremier gaf aan bereid te zijn in te gaan op die suggestie voor een update, specifiek voor vliegtuiginslagen. Dat er sindsdien geen update heeft plaatsgevonden, betekent niet dat er intussen niets is gebeurd, benadrukte Jambon evenwel. 'Denk niet dat er in de veiligheidsplannen en maatregelen geen evolutie zit', luidde het. Het is een taak van het FANC om zo'n update te coördineren.

'Een belangrijk engagement', noemde Calvo de toezegging.

De minister kondigde ook aan dat hij in september een bezoek zal brengen aan de site in Tihange om zelf bij het personeel het belang van de veiligheidscultuur te onderstrepen. Geen tik op de vingers, maar eerder een motivering, preciseerde Jambon achteraf.

Enkele weken geleden gaf Jambon nog aan dat hij het gebrek aan veiligheidscultuur in Tihange beu was. Aanleiding toen was een klein incident in de centrale. Op 4 juli heeft hij daarover de directie van Engie-Electrabel ontvangen. Volgens de minister zijn intussen bijna alle maatregelen omgezet uit een actieplan dat het energiebedrijf had opgesteld om de veiligheidscultuur op te krikken. Hij waarschuwde wel dat het even kan duren alvorens het effect van elke maatregel zichtbaar is.

Wat het rapport van Greenpeace betreft, wilde Jambon geen politieke beoordeling uitspreken. 'Als er iets is wat ik niet wil, is dat de nucleare veiligheid beoordelen een politieke discussie wordt. Daarvoor hebben we een onafhankelijk agentschap en ik zal me niet in de plaats stellen van het FANC', benadrukte de N-VA'er. 'Het heeft alle tools om zijn taken naar behoren uit te voeren en inzake nucleaire veiligheid zal ik altijd het advies van het FANC volgen'.

Hij herhaalde dat het FANC geen nieuwe elementen heeft gevonden in het rapport van Greenpeace. Met andere woorden: sommige punten in het rapport zouden sowieso door het FANC worden aangepakt. Zo werd in mei nog een kb genomen met daarin duidelijke voorwaarden voor bestaande en nieuwe opslaggebouwen. 'Dat stond al lang in de steigers', verzekerde Jambon. Ook wees hij op de bewaking van de nucleaire installaties, nu nog door militairen, maar binnenkort door de nieuwe Directie Bewaking en Bescherming.

Karin Temmerman (SP.A) stelde dat de politici en het FANC onderschatten wat de ongerustheid bij de bevolking is en pleitte voor meer transparantie. De minister stelde dat ons land net de reputatie heeft bij de meest transparante te zijn rond nucleaire veiligheid. Hij benadrukte evenwel dat transparantie de taak van het FANC, namelijk de bescherming van de bevolking, niet in gevaar mag brengen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zal het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) een update vragen van de stresstests die in 2011 op onze nucleaire installaties werden uitgevoerd naar de mate waarin ze bestand zijn tegen een vliegtuiginslag. Dat heeft de minister donderdag aangekondigd in de Kamer. Minister Jambon was in de subcommissie nucleaire veiligheid uitgenodigd om van gedachten te wisselen over het rapport dat Greenpeace Frankrijk opstelde over de veiligheid van de kerncentrales, ook die in België. Kristof Calvo (Groen) vroeg de minister om een update van de stresstests die in 2011 werden uitgevoerd na de ramp in Fukushima. 'Dit is helaas geen louter theoretische oefening. Sindsdien is er jammer genoeg veel gebeurd', zei Calvo. De vicepremier gaf aan bereid te zijn in te gaan op die suggestie voor een update, specifiek voor vliegtuiginslagen. Dat er sindsdien geen update heeft plaatsgevonden, betekent niet dat er intussen niets is gebeurd, benadrukte Jambon evenwel. 'Denk niet dat er in de veiligheidsplannen en maatregelen geen evolutie zit', luidde het. Het is een taak van het FANC om zo'n update te coördineren. 'Een belangrijk engagement', noemde Calvo de toezegging. De minister kondigde ook aan dat hij in september een bezoek zal brengen aan de site in Tihange om zelf bij het personeel het belang van de veiligheidscultuur te onderstrepen. Geen tik op de vingers, maar eerder een motivering, preciseerde Jambon achteraf. Enkele weken geleden gaf Jambon nog aan dat hij het gebrek aan veiligheidscultuur in Tihange beu was. Aanleiding toen was een klein incident in de centrale. Op 4 juli heeft hij daarover de directie van Engie-Electrabel ontvangen. Volgens de minister zijn intussen bijna alle maatregelen omgezet uit een actieplan dat het energiebedrijf had opgesteld om de veiligheidscultuur op te krikken. Hij waarschuwde wel dat het even kan duren alvorens het effect van elke maatregel zichtbaar is. Wat het rapport van Greenpeace betreft, wilde Jambon geen politieke beoordeling uitspreken. 'Als er iets is wat ik niet wil, is dat de nucleare veiligheid beoordelen een politieke discussie wordt. Daarvoor hebben we een onafhankelijk agentschap en ik zal me niet in de plaats stellen van het FANC', benadrukte de N-VA'er. 'Het heeft alle tools om zijn taken naar behoren uit te voeren en inzake nucleaire veiligheid zal ik altijd het advies van het FANC volgen'. Hij herhaalde dat het FANC geen nieuwe elementen heeft gevonden in het rapport van Greenpeace. Met andere woorden: sommige punten in het rapport zouden sowieso door het FANC worden aangepakt. Zo werd in mei nog een kb genomen met daarin duidelijke voorwaarden voor bestaande en nieuwe opslaggebouwen. 'Dat stond al lang in de steigers', verzekerde Jambon. Ook wees hij op de bewaking van de nucleaire installaties, nu nog door militairen, maar binnenkort door de nieuwe Directie Bewaking en Bescherming. Karin Temmerman (SP.A) stelde dat de politici en het FANC onderschatten wat de ongerustheid bij de bevolking is en pleitte voor meer transparantie. De minister stelde dat ons land net de reputatie heeft bij de meest transparante te zijn rond nucleaire veiligheid. Hij benadrukte evenwel dat transparantie de taak van het FANC, namelijk de bescherming van de bevolking, niet in gevaar mag brengen.