Bij de eenmalige uitgaven springt vooral de 100 miljoen euro voor culturele infrastructuur in het oog. Die middelen staan los van de 95 miljoen die al was voorzien in het Vlaamse regeerakkoord.

Ook het Vlaams Audiovisueel Fonds krijgt een stevige, eenmalige financiële injectie. Daarvan gaat 5 miljoen naar het garantiefonds, dat de schade moet compenseren wanneer filmopnames niet kunnen doorgaan, en 10 miljoen naar de creatie van filmproducties, te spreiden over 2021 tot 2023.

Verder worden de projectsubsidies voor individuele kunstenaars en kleinere organisaties, na de protesten vorig najaar, weer structureel opgetrokken tot het oorspronkelijke budget van 9 miljoen per jaar.

Naar analogie met het Ondernemingsloket komt er een digitaal verenigingsloket. Verder vloeit er eenmalig 5 miljoen naar de uitrol van een gedeeld ticket- en reservatiesysteem en 30 miljoen naar de al aangekondigde culturele activatiepremie.

Infrastructuur

Volgens de Crisiscel Cultuur biedt het relanceplan echter nauwelijks elementen om de sector een heropleving te bezorgen. De sectororganisatie betreurt dat er vooral middelen worden uitgetrokken voor infrastructuur. 'Dit is alsof we de horeca zouden redden door nieuwe cafés te laten bouwen', zo luidt de kritiek.

'Het probleem ligt niet bij de infrastructuur, maar wel bij de vele spelers in de sector die moeten proberen de crisis te boven te komen', zegt woordvoerder Tom Kestens. 'Je moet eerst de sector herlanceren, om dan in gebouwen te investeren.' De infrastructuurprojecten zijn wel degelijk zinvol, maar ze hebben weinig met een relancebeleid te maken, zo luidt de kritiek.

De Crisiscel Cultuur erkent wel dat de minister ook de projectsubsidies optrekt. 'Dat is de enige maatregel die we als een volwaardige relancemaatregel kunnen bestempelen', zegt Kestens.

Ook het garantiefonds voor de audiovisuele sector wordt als een goede zaak beschouwd. 'Maar waar zijn gelijkaardige maatregelen voor andere, minstens even zwaar getroffen disciplines?', stelt de organisatie.

De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en kunstwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De organisatie zal donderdag in de commissie cultuur haar eigen langetermijnplannen rond crisisbeleid en relance op tafel leggen.

Bij de eenmalige uitgaven springt vooral de 100 miljoen euro voor culturele infrastructuur in het oog. Die middelen staan los van de 95 miljoen die al was voorzien in het Vlaamse regeerakkoord. Ook het Vlaams Audiovisueel Fonds krijgt een stevige, eenmalige financiële injectie. Daarvan gaat 5 miljoen naar het garantiefonds, dat de schade moet compenseren wanneer filmopnames niet kunnen doorgaan, en 10 miljoen naar de creatie van filmproducties, te spreiden over 2021 tot 2023. Verder worden de projectsubsidies voor individuele kunstenaars en kleinere organisaties, na de protesten vorig najaar, weer structureel opgetrokken tot het oorspronkelijke budget van 9 miljoen per jaar. Naar analogie met het Ondernemingsloket komt er een digitaal verenigingsloket. Verder vloeit er eenmalig 5 miljoen naar de uitrol van een gedeeld ticket- en reservatiesysteem en 30 miljoen naar de al aangekondigde culturele activatiepremie.Volgens de Crisiscel Cultuur biedt het relanceplan echter nauwelijks elementen om de sector een heropleving te bezorgen. De sectororganisatie betreurt dat er vooral middelen worden uitgetrokken voor infrastructuur. 'Dit is alsof we de horeca zouden redden door nieuwe cafés te laten bouwen', zo luidt de kritiek.'Het probleem ligt niet bij de infrastructuur, maar wel bij de vele spelers in de sector die moeten proberen de crisis te boven te komen', zegt woordvoerder Tom Kestens. 'Je moet eerst de sector herlanceren, om dan in gebouwen te investeren.' De infrastructuurprojecten zijn wel degelijk zinvol, maar ze hebben weinig met een relancebeleid te maken, zo luidt de kritiek. De Crisiscel Cultuur erkent wel dat de minister ook de projectsubsidies optrekt. 'Dat is de enige maatregel die we als een volwaardige relancemaatregel kunnen bestempelen', zegt Kestens.Ook het garantiefonds voor de audiovisuele sector wordt als een goede zaak beschouwd. 'Maar waar zijn gelijkaardige maatregelen voor andere, minstens even zwaar getroffen disciplines?', stelt de organisatie. De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en kunstwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De organisatie zal donderdag in de commissie cultuur haar eigen langetermijnplannen rond crisisbeleid en relance op tafel leggen.