Het debat over de Septemberverklaring van de minister-president was vandaag een maat voor niets. De oppositie besliste immers het halfrond te verlaten. Ze pikt het niet dat de regering geen cijfers vrijgeeft bij het regeerakkoord. Maar het zijn vooral uitspraken van regeringsleider Jambon gisteravond bij de Vlaamsgezinde opiniewebsite Doorbraak, die voor de oppositie niet door de beugel konden. "We hébben die begrotingstabellen. Ze liggen op een map in mijn bureau. Maar als de oppositie ze vraagt neig ik ze niet te geven", had Jambon verklaard. "Ik denk dat hij nodeloos de gemoederen heeft opgejut", reageert N-VA-fractieleider Vandaele vandaag. Volgens hem was de oppositie akkoord om de Septemberverklaring en het debat over de begroting uit elkaar te halen. "Nu met die boude uitspraken ging ze daar niet meer in mee. Misschien was dat wel te vermijden", aldus Vandaele. De voormalige parlementsvoorzitter merkt op dat de nieuwe minister-president "de gewoontes van het huis nog wat onder de knie moet krijgen. Het verloopt hier iets gematigder dan aan de overkant", doelt Vandaele op de Kamer, waar Jambon enkele jaren zetelde en later als minister wekelijks over de vloer kwam. "Ik zou het niet gedaan hebben en zal hem daar wel eens over aanspreken". (Belga)

Het debat over de Septemberverklaring van de minister-president was vandaag een maat voor niets. De oppositie besliste immers het halfrond te verlaten. Ze pikt het niet dat de regering geen cijfers vrijgeeft bij het regeerakkoord. Maar het zijn vooral uitspraken van regeringsleider Jambon gisteravond bij de Vlaamsgezinde opiniewebsite Doorbraak, die voor de oppositie niet door de beugel konden. "We hébben die begrotingstabellen. Ze liggen op een map in mijn bureau. Maar als de oppositie ze vraagt neig ik ze niet te geven", had Jambon verklaard. "Ik denk dat hij nodeloos de gemoederen heeft opgejut", reageert N-VA-fractieleider Vandaele vandaag. Volgens hem was de oppositie akkoord om de Septemberverklaring en het debat over de begroting uit elkaar te halen. "Nu met die boude uitspraken ging ze daar niet meer in mee. Misschien was dat wel te vermijden", aldus Vandaele. De voormalige parlementsvoorzitter merkt op dat de nieuwe minister-president "de gewoontes van het huis nog wat onder de knie moet krijgen. Het verloopt hier iets gematigder dan aan de overkant", doelt Vandaele op de Kamer, waar Jambon enkele jaren zetelde en later als minister wekelijks over de vloer kwam. "Ik zou het niet gedaan hebben en zal hem daar wel eens over aanspreken". (Belga)