'Nog drie dagen', zegt Jacques Van Keymeulen terwijl hij enkele rondslingerende papieren over zijn bureau schuift, 'en het is hier allemaal gedaan'. Dan gaat met Van Keymeulen de laatste dialectoloog van Vlaanderen met emeritaat. Zijn afscheid is tegelijk het einde van een vakgebied. Tot vorig jaar werden derdejaarsstudenten in de Nederlandse taal- en letterkunde nog ingewijd in de wondere wereld der Vlaamse dialecten. Vandaag focussen studenten zich op andere taalfenomenen. Samen met het uitsterven van de laatste dialectsprekers legt nu ook de studie van de Vlaamse dialecten het loodje.
...