De onderzoekers benadrukken wel dat er verschillende redenen voor zo'n vrijheidsberoving kunnen zijn. Ook kinderen van wie de vrijheid ontnomen werd om hen te beschermen, maken deel uit van de statistieken. Minstens 410.000 van die minderjarigen zitten opgesloten in penitentiaire inrichtingen, detentiecentra of rehabilitatiecentra. Daarnaast zijn er ook minimaal 330.000 kinderen die vastgehouden worden om redenen die verband houden met migratie. De Belgische afdeling van de ngo Defence For Children International, die het onderzoek coördineerde, vestigt ook de aandacht op de situatie in ons land. Zo wordt er gewezen op de gezinsunits in het gesloten asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel, waar ook even kinderen werden vastgehouden, tot de Raad van State daar in april voorlopig een einde aan maakte. In de aanbevelingen van het onderzoek wordt echter gesteld dat die praktijk definitief moet worden stopgezet. Er wordt meer bepaald opgeroepen migratiegerelateerde opsluitingen van kinderen en hun families te verbieden. Daarnaast wordt onder meer ook gekeken naar Belgische jongeren die werden uithandengegeven en die voor lange tijd in de gevangenis zitten. "België gedraagt zich op vele vlakken wel een pak beter dan andere landen", zegt Benoit Van Keirbilck van Defence for Children International. "Maar dat wil niet zeggen dat er geen inspanningen meer gedaan kunnen worden om de situatie te verbeteren." Meer details over de "global study on children deprived of liberty" zullen op dinsdag 8 oktober worden voorgesteld op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Het onderzoek kwam er na een oproep van de Algemene Vergadering in december 2014. De resultaten zijn gebaseerd op rapporten van een honderdtal landen en van ngo's en VN-agentschappen. De Belgische overheid heeft haar antwoorden in september 2018 ingediend. Het Belgische luik van het onderzoek werd gecoördineerd door de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. (Belga)

De onderzoekers benadrukken wel dat er verschillende redenen voor zo'n vrijheidsberoving kunnen zijn. Ook kinderen van wie de vrijheid ontnomen werd om hen te beschermen, maken deel uit van de statistieken. Minstens 410.000 van die minderjarigen zitten opgesloten in penitentiaire inrichtingen, detentiecentra of rehabilitatiecentra. Daarnaast zijn er ook minimaal 330.000 kinderen die vastgehouden worden om redenen die verband houden met migratie. De Belgische afdeling van de ngo Defence For Children International, die het onderzoek coördineerde, vestigt ook de aandacht op de situatie in ons land. Zo wordt er gewezen op de gezinsunits in het gesloten asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel, waar ook even kinderen werden vastgehouden, tot de Raad van State daar in april voorlopig een einde aan maakte. In de aanbevelingen van het onderzoek wordt echter gesteld dat die praktijk definitief moet worden stopgezet. Er wordt meer bepaald opgeroepen migratiegerelateerde opsluitingen van kinderen en hun families te verbieden. Daarnaast wordt onder meer ook gekeken naar Belgische jongeren die werden uithandengegeven en die voor lange tijd in de gevangenis zitten. "België gedraagt zich op vele vlakken wel een pak beter dan andere landen", zegt Benoit Van Keirbilck van Defence for Children International. "Maar dat wil niet zeggen dat er geen inspanningen meer gedaan kunnen worden om de situatie te verbeteren." Meer details over de "global study on children deprived of liberty" zullen op dinsdag 8 oktober worden voorgesteld op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Het onderzoek kwam er na een oproep van de Algemene Vergadering in december 2014. De resultaten zijn gebaseerd op rapporten van een honderdtal landen en van ngo's en VN-agentschappen. De Belgische overheid heeft haar antwoorden in september 2018 ingediend. Het Belgische luik van het onderzoek werd gecoördineerd door de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. (Belga)