Het Executief betuigt zijn medeleven aan de familie van het slachtoffer en veroordeelt de daad, waarvan ze hoopt dat het een geïsoleerde daad is. Volgens Isabelle Praile is de moslimgemeenschap in shock. Het gebeuren weerspiegelt de realiteit van het terrein niet, waar - ondanks opinieverschillen - sjiieten en soennieten in respect voor de andere leven. De Rida-moskee is het belangrijkste sjiitische centrum van België. Ons land telt een dozijn sjiitische moskeeën op in totaal zowat 300 moskeeën. Volgens de vicevoorzitter van de EMB is de moskee de gebedsplaats waar zowel Libanezen, Marokkanen of Irakezen samenkomen. Zij omschrijft de imam als een "wijs en gereserveerde persoon", iemand die de dialoog voorstond. De moskee was in 2007 al het voorwerp van bedreigingen en de veiligheid werd sindsdien opgevoerd. De vicevoorzitter van de EMB laakte de uitspraken die aanzetten tot haat en betreurt het "invoeren in België van internationale conflicten". Isabelle Praile doet een oproep tot de verantwoordelijken van het Executief en de politici om de gemoederen te bedaren en veiligheidsmaatregelen te nemen, want "het gevoel van onveiligheid van de sjiieten is nieuw leven ingeblazen" door het incident. Ze vreest dat de aanslag tegen de moskee een element vormt voor het ontstaan van andere incidenten. (MVL)

Het Executief betuigt zijn medeleven aan de familie van het slachtoffer en veroordeelt de daad, waarvan ze hoopt dat het een geïsoleerde daad is. Volgens Isabelle Praile is de moslimgemeenschap in shock. Het gebeuren weerspiegelt de realiteit van het terrein niet, waar - ondanks opinieverschillen - sjiieten en soennieten in respect voor de andere leven. De Rida-moskee is het belangrijkste sjiitische centrum van België. Ons land telt een dozijn sjiitische moskeeën op in totaal zowat 300 moskeeën. Volgens de vicevoorzitter van de EMB is de moskee de gebedsplaats waar zowel Libanezen, Marokkanen of Irakezen samenkomen. Zij omschrijft de imam als een "wijs en gereserveerde persoon", iemand die de dialoog voorstond. De moskee was in 2007 al het voorwerp van bedreigingen en de veiligheid werd sindsdien opgevoerd. De vicevoorzitter van de EMB laakte de uitspraken die aanzetten tot haat en betreurt het "invoeren in België van internationale conflicten". Isabelle Praile doet een oproep tot de verantwoordelijken van het Executief en de politici om de gemoederen te bedaren en veiligheidsmaatregelen te nemen, want "het gevoel van onveiligheid van de sjiieten is nieuw leven ingeblazen" door het incident. Ze vreest dat de aanslag tegen de moskee een element vormt voor het ontstaan van andere incidenten. (MVL)