Een van de mogelijke verklaringen is dat er nu veel meer gewone vragen om uitleg (VOU's) worden ingediend in de commissies. Dat aantal is de voorbije jaren de hoogte in geschoten. Zo blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd.

Trend

Het Vlaams Parlement heeft afgelopen woensdag zijn laatste plenaire vergadering van het zittingsjaar 2017-2018 gehouden. Daarmee schakelt het Vlaamse halfrond stilaan over op zomermodus. Dat betekent niet dat er helemaal niets meer te beleven valt aan de Leuvenseweg 86 - zo is er volgende week nog een reeks commissievergaderingen - maar de werkzaamheden gaan duidelijk naar een lager pitje.

Hoewel de lokale stembusslag van 14 oktober 2018 al een tijdje zijn schaduw vooruit werpt, is dat nog niet meteen af te leiden uit de statistieken van het Vlaams Parlement. Zo zijn er het afgelopen jaar 105 ontwerpen van decreet aangenomen, tegenover 97 het jaar voordien. Er werden ook 22 voorstellen van decreet aangenomen, tegenover 20 in 2016-2017.

Maar er zitten wel een aantal opvallende trends in de cijfers. Zo lijkt de interpellatie op sterven na dood in het Vlaams Parlement. Een interpellatie is een instrument waarmee een volksvertegenwoordiger een minister kan ondervragen. Een interpellatie weegt politiek zwaarder door dan een gewone vraag omdat na een interpellatie een eventuele motie van wantrouwen kan volgen. Maar het afgelopen jaar behandelde het parlement maar 10 interpellaties.

Dat aantal is trouwens al jaren in vrije val. Zo stond de teller in 2010-2011 nog op 116 en in 2001-2002 zelfs op 239.

Er zijn een aantal mogelijke oorzaken voor die forse terugval. Zo worden interpellaties bijvoorbeeld steeds vaker onontvankelijk verklaard of omgezet in een gewone vraag om uitleg (VOU) in de commissie. Het aantal van die vragen om uitleg is dan weer aan een felle opmars bezig.

Voorlopig staat de teller voor dit zittingsjaar op 1.771. Vorig jaar waren dat er 2.000. Met nog een jaar te gaan, zijn er tijdens deze legislatuur al ruim 7.400 VOU's gesteld. Dat zijn er nu al een pak meer dan tijdens de hele vorige legislatuur (2009-2014) samen. Toen stond de teller op 6.193.

Een van de mogelijke verklaringen is dat er nu veel meer gewone vragen om uitleg (VOU's) worden ingediend in de commissies. Dat aantal is de voorbije jaren de hoogte in geschoten. Zo blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd.Het Vlaams Parlement heeft afgelopen woensdag zijn laatste plenaire vergadering van het zittingsjaar 2017-2018 gehouden. Daarmee schakelt het Vlaamse halfrond stilaan over op zomermodus. Dat betekent niet dat er helemaal niets meer te beleven valt aan de Leuvenseweg 86 - zo is er volgende week nog een reeks commissievergaderingen - maar de werkzaamheden gaan duidelijk naar een lager pitje. Hoewel de lokale stembusslag van 14 oktober 2018 al een tijdje zijn schaduw vooruit werpt, is dat nog niet meteen af te leiden uit de statistieken van het Vlaams Parlement. Zo zijn er het afgelopen jaar 105 ontwerpen van decreet aangenomen, tegenover 97 het jaar voordien. Er werden ook 22 voorstellen van decreet aangenomen, tegenover 20 in 2016-2017. Maar er zitten wel een aantal opvallende trends in de cijfers. Zo lijkt de interpellatie op sterven na dood in het Vlaams Parlement. Een interpellatie is een instrument waarmee een volksvertegenwoordiger een minister kan ondervragen. Een interpellatie weegt politiek zwaarder door dan een gewone vraag omdat na een interpellatie een eventuele motie van wantrouwen kan volgen. Maar het afgelopen jaar behandelde het parlement maar 10 interpellaties. Dat aantal is trouwens al jaren in vrije val. Zo stond de teller in 2010-2011 nog op 116 en in 2001-2002 zelfs op 239. Er zijn een aantal mogelijke oorzaken voor die forse terugval. Zo worden interpellaties bijvoorbeeld steeds vaker onontvankelijk verklaard of omgezet in een gewone vraag om uitleg (VOU) in de commissie. Het aantal van die vragen om uitleg is dan weer aan een felle opmars bezig. Voorlopig staat de teller voor dit zittingsjaar op 1.771. Vorig jaar waren dat er 2.000. Met nog een jaar te gaan, zijn er tijdens deze legislatuur al ruim 7.400 VOU's gesteld. Dat zijn er nu al een pak meer dan tijdens de hele vorige legislatuur (2009-2014) samen. Toen stond de teller op 6.193.