Kernenergie is de op een na grootste energiebron waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Ongeveer een tiende van de wereldwijde energie-opwekking is afkomstig van kerncentrales. Alleen waterkracht scoort met 16 procent hoger.

In veel landen staan echter verouderde kerncentrales, die de komende jaren gesloten zullen worden. Maar dat zou betekenen dat er in ontwikkelde economieën in 2025 een kwart minder nucleaire capaciteit is en in 2040 zelfs twee derde minder. Dat tekort kan waarschijnlijk niet zomaar door windmolens en zonnepanelen opgevangen worden, of de energieprijs zou sterk stijgen.

Het IEA benadrukt dat de overgang naar duurzame energie veel makkelijker is als kernenergie voorlopig in de running blijft. Daarom pleit de denktank ervoor dat landen toch investeringen blijven doen om de levensduur van hun kerncentrales te verlengen.

Kernenergie is de op een na grootste energiebron waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Ongeveer een tiende van de wereldwijde energie-opwekking is afkomstig van kerncentrales. Alleen waterkracht scoort met 16 procent hoger. In veel landen staan echter verouderde kerncentrales, die de komende jaren gesloten zullen worden. Maar dat zou betekenen dat er in ontwikkelde economieën in 2025 een kwart minder nucleaire capaciteit is en in 2040 zelfs twee derde minder. Dat tekort kan waarschijnlijk niet zomaar door windmolens en zonnepanelen opgevangen worden, of de energieprijs zou sterk stijgen. Het IEA benadrukt dat de overgang naar duurzame energie veel makkelijker is als kernenergie voorlopig in de running blijft. Daarom pleit de denktank ervoor dat landen toch investeringen blijven doen om de levensduur van hun kerncentrales te verlengen.