"Ik roep Iran op tot een onmiddellijke, wezenlijke samenwerking met de autoriteiten en verzoek de gevraagde uitleg over een mogelijke militaire dimensie van zijn atoomprogramma te geven", zei Amano. De gouverneursraad van de IAEA kwam vandaag voor een routinezitting samen. Centraal stond het alarmerend rapport van Amano, waarin stond dat Teheran minstens vanaf 2010 aan de ontwikkeling van kernwapens zou gewerkt hebben. Met spanning wordt uitgekeken of de 35 lidstaten van de raad het kunnen eens worden over een resolutie tegen Iran. Onmiddellijk voor het begin van de tweedaagse veradering had Israël nadrukkelijk strengere sancties tegen Iran geëist. In Israël wordt sinds weken over een mogelijke militaire operatie tegen de ondergrondse atoominstallaties in Iran gediscussieerd. Israël beschouwt het Iraanse atoomprogramma als een existentiële bedreiging. (SAMUEL KUBANI)

"Ik roep Iran op tot een onmiddellijke, wezenlijke samenwerking met de autoriteiten en verzoek de gevraagde uitleg over een mogelijke militaire dimensie van zijn atoomprogramma te geven", zei Amano. De gouverneursraad van de IAEA kwam vandaag voor een routinezitting samen. Centraal stond het alarmerend rapport van Amano, waarin stond dat Teheran minstens vanaf 2010 aan de ontwikkeling van kernwapens zou gewerkt hebben. Met spanning wordt uitgekeken of de 35 lidstaten van de raad het kunnen eens worden over een resolutie tegen Iran. Onmiddellijk voor het begin van de tweedaagse veradering had Israël nadrukkelijk strengere sancties tegen Iran geëist. In Israël wordt sinds weken over een mogelijke militaire operatie tegen de ondergrondse atoominstallaties in Iran gediscussieerd. Israël beschouwt het Iraanse atoomprogramma als een existentiële bedreiging. (SAMUEL KUBANI)