De groep werd gebruikt in 2015 en 2016. De gesprekken gingen over prak­tische zaken, zoals het wisselen van shifts, maar de leden schepten ook op over ge­weld, deelden racistische en seksistische overtuigingen, en toonden foto's van gede­tineerden die enthousiast werden becom­mentarieerd. Ook werden in de groep collega's beschimpt.

De chatgroep werd in in april vorig jaar stopgezet, nadat het bestaan ervan was uit­gelekt. De groep werd besproken op een dienstvergadering, in aanwezigheid van twee commissa­rissen die aan het hoofd staan van het GEOV­-team. Pas maanden later begon de dienst intern toezicht een onderzoek na klachten van enkele collega's.

Korpschef Serge Muyters bevestigt dat het onderzoek loopt. "Er is beslist om een van de be­trokkenen een ordemaatregel op te leggen." Volgens de informatie van de kranten zijn alle betrokkenen vandaag nog werkzaam op de dienst.

De sfeer binnen de GEOV zou al lang ondermaats zijn. Bovendien zouden verschillende gedetineerden al een klacht hebben ingediend tegen het team voor geweld.

Reacties

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigt aan dat disciplinair zal worden opgetreden indien blijkt dat politiemensen laakbare feiten hebben gepleegd. Ook volgens zijn collega op Justitie, Koen Geens (CD&V), wordt nagegaan of er tucht- of zwaardere sancties nodig zijn. Zo reageerden beide ministers maandag in De Ochtend op Radio 1.

'Het is niet dé politie van Antwerpen, maar een aantal politiemensen dat over de schreef is gegaan', zegt minister Jambon. 'Als uit onderzoek blijkt dat ze laakbare feiten hebben gepleegd, dan zal disciplinair opgetreden worden'. Dat is overigens de voorziene procedure.

Bij die groep agenten horen ook leden van het veiligheidskorps van de FOD Justitie. 'We zullen onmiddellijk grondig bekijken of er reden is om tucht- of zwaardere sancties te nemen', aldus minister Geens.

De groep werd gebruikt in 2015 en 2016. De gesprekken gingen over prak­tische zaken, zoals het wisselen van shifts, maar de leden schepten ook op over ge­weld, deelden racistische en seksistische overtuigingen, en toonden foto's van gede­tineerden die enthousiast werden becom­mentarieerd. Ook werden in de groep collega's beschimpt. De chatgroep werd in in april vorig jaar stopgezet, nadat het bestaan ervan was uit­gelekt. De groep werd besproken op een dienstvergadering, in aanwezigheid van twee commissa­rissen die aan het hoofd staan van het GEOV­-team. Pas maanden later begon de dienst intern toezicht een onderzoek na klachten van enkele collega's. Korpschef Serge Muyters bevestigt dat het onderzoek loopt. "Er is beslist om een van de be­trokkenen een ordemaatregel op te leggen." Volgens de informatie van de kranten zijn alle betrokkenen vandaag nog werkzaam op de dienst. De sfeer binnen de GEOV zou al lang ondermaats zijn. Bovendien zouden verschillende gedetineerden al een klacht hebben ingediend tegen het team voor geweld. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigt aan dat disciplinair zal worden opgetreden indien blijkt dat politiemensen laakbare feiten hebben gepleegd. Ook volgens zijn collega op Justitie, Koen Geens (CD&V), wordt nagegaan of er tucht- of zwaardere sancties nodig zijn. Zo reageerden beide ministers maandag in De Ochtend op Radio 1.'Het is niet dé politie van Antwerpen, maar een aantal politiemensen dat over de schreef is gegaan', zegt minister Jambon. 'Als uit onderzoek blijkt dat ze laakbare feiten hebben gepleegd, dan zal disciplinair opgetreden worden'. Dat is overigens de voorziene procedure. Bij die groep agenten horen ook leden van het veiligheidskorps van de FOD Justitie. 'We zullen onmiddellijk grondig bekijken of er reden is om tucht- of zwaardere sancties te nemen', aldus minister Geens.