Met een bedrag van 1,4 miljard euro vormen de ontvangsten uit de erfbelasting 3,26 % van de totale Vlaamse inkomsten in 2020. Het bedrag vertoont slechts een beperkt verschil met dat van 2019. Daarmee lijken de ontvangsten zich na de sterke daling in 2019 tegenover 2018 (-10,5%) te stabiliseren. Sinds 1 september 2018 zijn er nochtans nieuwe vrijstellingen, onder meer voor de langstlevende echtgenoot of de samenwonende partner. Bij de hervorming van de erfbelasting werden ook de tarieven in de categorieën 'broers en zussen' en 'anderen' verlaagd. Als gevolg van de coronacrisis werd de aangiftetermijn voor de nalatenschap verlengd. "Door het verlengen van de termijn hadden we lagere inkomstencijfers kunnen verwachten", zegt Schryvers. "Het hogere aantal overlijdens omwille van de pandemie doet dat effect wellicht deels teniet. Mogelijk probeerden ook heel wat mensen de aangifte wel te doen binnen de normaal voorziene termijn. Zo bleven de inkomsten uit erfbelasting voor Vlaanderen wellicht op hetzelfde niveau als in 2019. De impact van de coronacrisis in de cijfers zal vooral tot uiting komen in de inkohieringen in 2021." (Belga)

Met een bedrag van 1,4 miljard euro vormen de ontvangsten uit de erfbelasting 3,26 % van de totale Vlaamse inkomsten in 2020. Het bedrag vertoont slechts een beperkt verschil met dat van 2019. Daarmee lijken de ontvangsten zich na de sterke daling in 2019 tegenover 2018 (-10,5%) te stabiliseren. Sinds 1 september 2018 zijn er nochtans nieuwe vrijstellingen, onder meer voor de langstlevende echtgenoot of de samenwonende partner. Bij de hervorming van de erfbelasting werden ook de tarieven in de categorieën 'broers en zussen' en 'anderen' verlaagd. Als gevolg van de coronacrisis werd de aangiftetermijn voor de nalatenschap verlengd. "Door het verlengen van de termijn hadden we lagere inkomstencijfers kunnen verwachten", zegt Schryvers. "Het hogere aantal overlijdens omwille van de pandemie doet dat effect wellicht deels teniet. Mogelijk probeerden ook heel wat mensen de aangifte wel te doen binnen de normaal voorziene termijn. Zo bleven de inkomsten uit erfbelasting voor Vlaanderen wellicht op hetzelfde niveau als in 2019. De impact van de coronacrisis in de cijfers zal vooral tot uiting komen in de inkohieringen in 2021." (Belga)