Dat blijkt uit documenten die op de raad van bestuur kwamen en die De Tijd kon inkijken. De New North South Link (NSL), zoals het project intern heet, moet een oplossing bieden voor de verzadiging op de Brusselse Noord-Zuidas.

Door de huidige tunnel met zes sporen, ingehuldigd in 1952, rijden in de spits tot 88 treinen per uur, amper minder dan het maximum van 96. Als in de flessenhals een probleem opduikt, leidt dat tot enorme vertragingen. Het succes van het treinverkeer en de uitrol van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) maken een capaciteitsgroei van 30 à 50 procent noodzakelijk. Infrabel en de NMBS voeren hierover een haalbaarheidsstudie uit.

Voor 2020-2040 zijn drie actieterreinen vastgelegd. Allereerst kan op de bestaande as winst worden geboekt door de sporen minder te laten kruisen en de treinen beter te verdelen over de verschillende kokers. Ook kunnen meer treinen de ringsporen rond Brussel gebruiken. Maar op lange termijn wordt gekeken naar een nieuwe ondergrondse verbinding.

De NSL moet internationale treinen apart door de hoofdstad sluizen, zodat er meer ruimte komt voor de nationale treinen. Infrabel schuift voor de nieuwe koker twee trajecten naar voren: van Brussel-Zuid tot Brussel-Noord, of een tunnel van Brussel-Zuid direct naar Schaarbeek, dat in dat geval uitgroeit tot het tweede internationaal station.

Aan het project hangt volgens het document een prijskaartje van 2 miljard euro. De werken zouden ongeveer tien jaar duren. Infrabel beklemtoont in de krant dat nog niets beslist is en dat het om een plan op zeer lange termijn gaat.

N-VA wil privépartner aan boord van NMBS

N-VA heeft een wetsvoorstel ingediend om spoorwegmaatschappij NMBS deels te privatiseren. De partij wil een privépartner aan boord om de NMBS voor te ­bereiden op de liberalisering van het spoor­verkeer, staat woensdag in de Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad.

Van Europa moet België ­tegen 2023 concurrentie toelaten op het spoor. In het voorstel van N-VA blijft de overheid meerderheidsaandeelhouder, naar het voorbeeld van Proximus en Bpost. Daarnaast wil N-VA van het vervoersplan én het beheer van de stations een regionale bevoegdheid maken.

Van de ­partijen die nog in de running zijn voor een ­federale regeringsvorming, zijn PS en SP.A ­tegen privatisering, Open VLD is wél voorstander van de ­inbreng van een privéaandeelhouder.

Dat blijkt uit documenten die op de raad van bestuur kwamen en die De Tijd kon inkijken. De New North South Link (NSL), zoals het project intern heet, moet een oplossing bieden voor de verzadiging op de Brusselse Noord-Zuidas. Door de huidige tunnel met zes sporen, ingehuldigd in 1952, rijden in de spits tot 88 treinen per uur, amper minder dan het maximum van 96. Als in de flessenhals een probleem opduikt, leidt dat tot enorme vertragingen. Het succes van het treinverkeer en de uitrol van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) maken een capaciteitsgroei van 30 à 50 procent noodzakelijk. Infrabel en de NMBS voeren hierover een haalbaarheidsstudie uit. Voor 2020-2040 zijn drie actieterreinen vastgelegd. Allereerst kan op de bestaande as winst worden geboekt door de sporen minder te laten kruisen en de treinen beter te verdelen over de verschillende kokers. Ook kunnen meer treinen de ringsporen rond Brussel gebruiken. Maar op lange termijn wordt gekeken naar een nieuwe ondergrondse verbinding. De NSL moet internationale treinen apart door de hoofdstad sluizen, zodat er meer ruimte komt voor de nationale treinen. Infrabel schuift voor de nieuwe koker twee trajecten naar voren: van Brussel-Zuid tot Brussel-Noord, of een tunnel van Brussel-Zuid direct naar Schaarbeek, dat in dat geval uitgroeit tot het tweede internationaal station. Aan het project hangt volgens het document een prijskaartje van 2 miljard euro. De werken zouden ongeveer tien jaar duren. Infrabel beklemtoont in de krant dat nog niets beslist is en dat het om een plan op zeer lange termijn gaat.N-VA wil privépartner aan boord van NMBSN-VA heeft een wetsvoorstel ingediend om spoorwegmaatschappij NMBS deels te privatiseren. De partij wil een privépartner aan boord om de NMBS voor te ­bereiden op de liberalisering van het spoor­verkeer, staat woensdag in de Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad. Van Europa moet België ­tegen 2023 concurrentie toelaten op het spoor. In het voorstel van N-VA blijft de overheid meerderheidsaandeelhouder, naar het voorbeeld van Proximus en Bpost. Daarnaast wil N-VA van het vervoersplan én het beheer van de stations een regionale bevoegdheid maken. Van de ­partijen die nog in de running zijn voor een ­federale regeringsvorming, zijn PS en SP.A ­tegen privatisering, Open VLD is wél voorstander van de ­inbreng van een privéaandeelhouder.