Terwijl in de rest van Europa de uitstoot van de industrie met naar schatting 8 tot 11 procent daalde, steeg in België de indus­triële uitstoot naar het hoogste niveau sinds 2013. De grote bedrijven in ons land, energieproducenten en de binnen-Europese luchtvaart tuften samen 46,3 miljoen ton CO2 in de atmosfeer, 1,6 procent meer dan in 2018, blijkt uit data die de krant opvroeg bij de dienst Klimaat van de federale overheidsdienst Leefmilieu. De cijfers slaan alleen op bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen, zoals grote chemie-installaties, raffinaderijen, elektriciteitscentrales en luchtvaartmaatschappijen. Voor elke ton broeikasgas die ze uitstoten, moeten de betrokken bedrijven een emissierecht kunnen voorleggen. Europa verlaagt jaar na jaar het plafond van de toegelaten uitstoot. De emissierechten worden zo schaarser en duurder. Vorig jaar betaalde de Belgische industrie 344 miljoen euro, een toename met 71 procent tegenover 2018. Eén ton CO2 kost nu al bijna 25 euro, tegen 5,8 euro in 2017. (Belga)

Terwijl in de rest van Europa de uitstoot van de industrie met naar schatting 8 tot 11 procent daalde, steeg in België de indus­triële uitstoot naar het hoogste niveau sinds 2013. De grote bedrijven in ons land, energieproducenten en de binnen-Europese luchtvaart tuften samen 46,3 miljoen ton CO2 in de atmosfeer, 1,6 procent meer dan in 2018, blijkt uit data die de krant opvroeg bij de dienst Klimaat van de federale overheidsdienst Leefmilieu. De cijfers slaan alleen op bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen, zoals grote chemie-installaties, raffinaderijen, elektriciteitscentrales en luchtvaartmaatschappijen. Voor elke ton broeikasgas die ze uitstoten, moeten de betrokken bedrijven een emissierecht kunnen voorleggen. Europa verlaagt jaar na jaar het plafond van de toegelaten uitstoot. De emissierechten worden zo schaarser en duurder. Vorig jaar betaalde de Belgische industrie 344 miljoen euro, een toename met 71 procent tegenover 2018. Eén ton CO2 kost nu al bijna 25 euro, tegen 5,8 euro in 2017. (Belga)