Een klokkenluider nam de afgelopen jaren meer dan honderd foto's bij Indaver. Met die foto's wil hij aantonen dat het "levensgevaarlijk" is bij het afvalverwerkingsbedrijf. De foto's tonen onder meer stroomkabels op plaatsen waar water loopt, nooduitgangen die dichtgelast zijn, natte vloeren naast gapende putten van afvalovens, slecht afgedekte gaten, afvoerbuizen voor rookgassen waar een smerig goedje uit lekt, ... Volgens VB-politica Van den Eynde tonen de foto's aan dat Indaver het "niet zo nauw neemt met de milieuregels". Zij wilde daarom van minister Schauvliege weten waarom de Milieu-inspectie al die jaren niet heeft ingegrepen. Volgens minister Schauvliege heeft de Milieu-inspectie in oktober nog een grondige doorlichting uitgevoerd bij Indaver en werden er daarbij geen inbreuken op de milieureglementering vastgesteld. Meer zelfs, sinds 2005 zijn er 34 inspecties uitgevoerd en telkens bleek alles in orde te zijn. De CD&V-minister plaatst daarom ook een kanttekening bij de commotie rond het verhaal van de klokkenluider. "Ik denk dat er misschien iets anders aan de hand is en dat er iemand probeert iets aan te tonen dat er misschien niet is", aldus Schauvliege. (VIM)

Een klokkenluider nam de afgelopen jaren meer dan honderd foto's bij Indaver. Met die foto's wil hij aantonen dat het "levensgevaarlijk" is bij het afvalverwerkingsbedrijf. De foto's tonen onder meer stroomkabels op plaatsen waar water loopt, nooduitgangen die dichtgelast zijn, natte vloeren naast gapende putten van afvalovens, slecht afgedekte gaten, afvoerbuizen voor rookgassen waar een smerig goedje uit lekt, ... Volgens VB-politica Van den Eynde tonen de foto's aan dat Indaver het "niet zo nauw neemt met de milieuregels". Zij wilde daarom van minister Schauvliege weten waarom de Milieu-inspectie al die jaren niet heeft ingegrepen. Volgens minister Schauvliege heeft de Milieu-inspectie in oktober nog een grondige doorlichting uitgevoerd bij Indaver en werden er daarbij geen inbreuken op de milieureglementering vastgesteld. Meer zelfs, sinds 2005 zijn er 34 inspecties uitgevoerd en telkens bleek alles in orde te zijn. De CD&V-minister plaatst daarom ook een kanttekening bij de commotie rond het verhaal van de klokkenluider. "Ik denk dat er misschien iets anders aan de hand is en dat er iemand probeert iets aan te tonen dat er misschien niet is", aldus Schauvliege. (VIM)