Dat zegt substituut Ann Lukowiak van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

Sinds 2013 stelde de Cel Schijnrelaties van de stad Gent vast dat illegalen via de (onterechte) erkenning van een kind aan verblijfspapieren proberen te geraken. Dit gebeurt soms tegen betaling of door misleiding. Vorig jaar stuurde de Cel Schijnrelaties zeventien verdachte erkenningsdossiers naar het parket van Oost-Vlaanderen.

Het regeerakkoord maakt er gewag van, maar tot op vandaag bestaat geen wetgeving die schijnerkenningen van kinderen strafbaar maakt. Toch heeft het parket een "juridisch argument" gevonden. "We baseren ons op de wettelijke grondslag die te vinden is in het algemeen rechtsbeginsel wetsontduiking, het opzet om de wet bedrieglijk toe te passen". Ondertussen werden twee personen voor de burgerlijke rechtbank gedagvaard. De behandeling van de zaken ten gronde wordt in het najaar verwacht.

"Het gaat om twee flagrante gevallen waarbij verschillende elementen wijzen dat de erkenning frauduleus is gebeurd", verduidelijkt magistrate Ann Lukowiak.

'Schrijnende toestanden'

In Luik is er wel al een uitspraak in één zaak, gebaseerd op het optreden van het openbaar ministerie. Volgens substituut Lukowiak zijn er in het verhaal van de schijnerkenningen zowel gevallen bekend van personen die pas in het land toekomen, zoals een zwangere vrouw die dan via een Belgische man het kind laat erkennen, als van personen die al een heel parcours hebben afgelegd om een verblijfsrecht te verkrijgen.

Er schuilen vaak "schrijnende toestanden" achter zo'n schijnerkenning, aldus Lukowiak.

Het kan bijvoorbeeld gaan om "mensen die geconfronteerd worden met huiselijk geweld, maar wel nog een aantal jaar willen samenwonen om hun papieren niet te verliezen."

Een ander, nog recenter achterpoortje dat momenteel onderzocht wordt, is dat van de schijnadopties van meerderjarigen. Hiervoor zijn nog geen personen gedagvaard.

Dinsdag komen in Gent tweehonderd experts uit het werkveld samen om over de nieuwe tendensen te debatteren. Ook staatssecretaris Theo Francken komt er zijn beleid toelichten.

(Belga/RR)

Dat zegt substituut Ann Lukowiak van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Sinds 2013 stelde de Cel Schijnrelaties van de stad Gent vast dat illegalen via de (onterechte) erkenning van een kind aan verblijfspapieren proberen te geraken. Dit gebeurt soms tegen betaling of door misleiding. Vorig jaar stuurde de Cel Schijnrelaties zeventien verdachte erkenningsdossiers naar het parket van Oost-Vlaanderen. Het regeerakkoord maakt er gewag van, maar tot op vandaag bestaat geen wetgeving die schijnerkenningen van kinderen strafbaar maakt. Toch heeft het parket een "juridisch argument" gevonden. "We baseren ons op de wettelijke grondslag die te vinden is in het algemeen rechtsbeginsel wetsontduiking, het opzet om de wet bedrieglijk toe te passen". Ondertussen werden twee personen voor de burgerlijke rechtbank gedagvaard. De behandeling van de zaken ten gronde wordt in het najaar verwacht. "Het gaat om twee flagrante gevallen waarbij verschillende elementen wijzen dat de erkenning frauduleus is gebeurd", verduidelijkt magistrate Ann Lukowiak.In Luik is er wel al een uitspraak in één zaak, gebaseerd op het optreden van het openbaar ministerie. Volgens substituut Lukowiak zijn er in het verhaal van de schijnerkenningen zowel gevallen bekend van personen die pas in het land toekomen, zoals een zwangere vrouw die dan via een Belgische man het kind laat erkennen, als van personen die al een heel parcours hebben afgelegd om een verblijfsrecht te verkrijgen. Er schuilen vaak "schrijnende toestanden" achter zo'n schijnerkenning, aldus Lukowiak.Het kan bijvoorbeeld gaan om "mensen die geconfronteerd worden met huiselijk geweld, maar wel nog een aantal jaar willen samenwonen om hun papieren niet te verliezen." Een ander, nog recenter achterpoortje dat momenteel onderzocht wordt, is dat van de schijnadopties van meerderjarigen. Hiervoor zijn nog geen personen gedagvaard. Dinsdag komen in Gent tweehonderd experts uit het werkveld samen om over de nieuwe tendensen te debatteren. Ook staatssecretaris Theo Francken komt er zijn beleid toelichten.(Belga/RR)