Nu gebeurt het vaak dat burgers of actiegroepen pas naar de rechter trekken als de vergunning al afgeleverd is, met soms jarenlange procedures tot gevolg.

De nieuwe regeling stuit op kritiek van de Raad van State. 'De hier ontworpen verstrenging, die doorwerkt op het recht op toegang tot de rechter, strijdt met de internationale verplichtingen', zegt de Raad van State in een advies. De overheid mag volgens het Verdrag van Aarhus de beroepsmogelijkheden van de burger niet inperken.

Groen wijst op het 'belang van burgerparticipatie' en vindt dat de regering 'burgers en actiegroepen buitenspel zet.' De partij wil dat de Vlaamse meerderheidspartijen dan ook hun plannen opbergen. Bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) reageert niet, omdat het Vlaams Parlement het amendement over de kwestie heeft ingediend.

De parlementsleden van de meerderheid zullen nog overleggen over het advies van de Raad van State, maar ze staan wel achter het principe. 'Iedereen krijgt een kans om te protesteren tijdens een openbaar onderzoek', zegt Glenn Smets, woordvoerder van parlementslid Lode Ceyssens (CD&V).

Voor N-VA primeert de rechtszekerheid. 'Het openbaar onderzoek is hét moment om bezwaar in te dienen. Wachten tot de vergunning er is om in beroep te gaan, is de boel juridisch vastzetten.'

Nu gebeurt het vaak dat burgers of actiegroepen pas naar de rechter trekken als de vergunning al afgeleverd is, met soms jarenlange procedures tot gevolg.De nieuwe regeling stuit op kritiek van de Raad van State. 'De hier ontworpen verstrenging, die doorwerkt op het recht op toegang tot de rechter, strijdt met de internationale verplichtingen', zegt de Raad van State in een advies. De overheid mag volgens het Verdrag van Aarhus de beroepsmogelijkheden van de burger niet inperken. Groen wijst op het 'belang van burgerparticipatie' en vindt dat de regering 'burgers en actiegroepen buitenspel zet.' De partij wil dat de Vlaamse meerderheidspartijen dan ook hun plannen opbergen. Bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) reageert niet, omdat het Vlaams Parlement het amendement over de kwestie heeft ingediend. De parlementsleden van de meerderheid zullen nog overleggen over het advies van de Raad van State, maar ze staan wel achter het principe. 'Iedereen krijgt een kans om te protesteren tijdens een openbaar onderzoek', zegt Glenn Smets, woordvoerder van parlementslid Lode Ceyssens (CD&V). Voor N-VA primeert de rechtszekerheid. 'Het openbaar onderzoek is hét moment om bezwaar in te dienen. Wachten tot de vergunning er is om in beroep te gaan, is de boel juridisch vastzetten.'