Met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kan iemand met een handicap zelf een persoonlijk assistent inhuren. Op die manier kan een persoon met een handicap thuis blijven wonen en werken. De vraag naar een PAB is altijd hoger geweest dan het aanbod, vandaar dat er - ook voor het PAB- wachtlijsten zijn ontstaan. In 2014 (de laatst bekende cijfers) was het aantal 'wachtende' zorgvragers met 6,8 procent gestegen van 2.667 naar 2.848. In datzelfde jaar werden er 325 PAB's toegekend. Uit cijfers die Groen-politica Elke Van den Brandt heeft opgevraagd bij welzijnsminister Jo Vandeurzen blijkt dat er het afgelopen jaar iets minder, namelijk 311 PAB's, zijn toegekend. Veel te weinig, vindt Van den Brandt. "311 mensen per jaar terwijl er bijna 10 keer zoveel mensen vragende partij zijn, dat zijn druppels op een hete plaat", zegt Van de Brandt. Minister Vandeurzen zegt volgens Van den Brandt dat hij wil inzetten op persoonlijke budgetten. "Vandeurzen schermt steeds met transitie, maar daar hebben mensen die op dit moment zorg nodig hebben geen boodschap aan", reageert Van den Brandt. "Aan dit tempo komt Vandeurzen er niet. Er komen ieder jaar meer mensen op de wachtlijst." (Belga)

Met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kan iemand met een handicap zelf een persoonlijk assistent inhuren. Op die manier kan een persoon met een handicap thuis blijven wonen en werken. De vraag naar een PAB is altijd hoger geweest dan het aanbod, vandaar dat er - ook voor het PAB- wachtlijsten zijn ontstaan. In 2014 (de laatst bekende cijfers) was het aantal 'wachtende' zorgvragers met 6,8 procent gestegen van 2.667 naar 2.848. In datzelfde jaar werden er 325 PAB's toegekend. Uit cijfers die Groen-politica Elke Van den Brandt heeft opgevraagd bij welzijnsminister Jo Vandeurzen blijkt dat er het afgelopen jaar iets minder, namelijk 311 PAB's, zijn toegekend. Veel te weinig, vindt Van den Brandt. "311 mensen per jaar terwijl er bijna 10 keer zoveel mensen vragende partij zijn, dat zijn druppels op een hete plaat", zegt Van de Brandt. Minister Vandeurzen zegt volgens Van den Brandt dat hij wil inzetten op persoonlijke budgetten. "Vandeurzen schermt steeds met transitie, maar daar hebben mensen die op dit moment zorg nodig hebben geen boodschap aan", reageert Van den Brandt. "Aan dit tempo komt Vandeurzen er niet. Er komen ieder jaar meer mensen op de wachtlijst." (Belga)