Er werden ook 55.175 emigraties van vreemdelingen opgetekend in 2010, wat een positief saldo oplevert van 84.809. In 42,5 procent van de 67.653 afgeleverde eerste verblijfstitels was gezinshereniging de reden, tegen 29,5 procent gemiddeld in de EU, 39,6 procent in Nederland, 44,5 procent in Duitsland en 42,3 procent in Frankrijk. In 2010 werden in België slechts 5.695 eerste verblijfstitels om studieredenen afgeleverd. Dat is 8,44 procent van het totaal aantal eerste verblijfstitels, wat erg laag is in vergelijking met de buurlanden: 25,6 procent voor Duitsland, 31,9 procent voor Frankrijk, 19,33 procent voor Nederland en 37,05 procent voor het Verenigd Koninkrijk. Wat betreft het aantal afgeleverde eerste verblijfstitels voor redenen van bezoldigde arbeid scoort België opnieuw laag met 6,1 procent van het totaal, tegen 19,2 procent voor Nederland, 14,1 procent voor Duitsland en 9,3 procent voor Frankrijk. Op 1 januari 2010 telde ons land 10.839.905 inwoners, van wie 1.057.666 personen of 9,76 procent met een niet-Belgische nationaliteit. Die vreemde populatie in België is voornamelijk afkomstig uit de EU. (QUJ)

Er werden ook 55.175 emigraties van vreemdelingen opgetekend in 2010, wat een positief saldo oplevert van 84.809. In 42,5 procent van de 67.653 afgeleverde eerste verblijfstitels was gezinshereniging de reden, tegen 29,5 procent gemiddeld in de EU, 39,6 procent in Nederland, 44,5 procent in Duitsland en 42,3 procent in Frankrijk. In 2010 werden in België slechts 5.695 eerste verblijfstitels om studieredenen afgeleverd. Dat is 8,44 procent van het totaal aantal eerste verblijfstitels, wat erg laag is in vergelijking met de buurlanden: 25,6 procent voor Duitsland, 31,9 procent voor Frankrijk, 19,33 procent voor Nederland en 37,05 procent voor het Verenigd Koninkrijk. Wat betreft het aantal afgeleverde eerste verblijfstitels voor redenen van bezoldigde arbeid scoort België opnieuw laag met 6,1 procent van het totaal, tegen 19,2 procent voor Nederland, 14,1 procent voor Duitsland en 9,3 procent voor Frankrijk. Op 1 januari 2010 telde ons land 10.839.905 inwoners, van wie 1.057.666 personen of 9,76 procent met een niet-Belgische nationaliteit. Die vreemde populatie in België is voornamelijk afkomstig uit de EU. (QUJ)