Volgens het IMF zal de Belgische economie zich op korte termijn aan een bescheiden tempo herstellen. De organisatie gooit een bloemetje naar de taxshift en de pensioenhervorming van de regering-Michel, maar ziet niettemin nog grote uitdagingen in de hoge staatsschuld en onze versnipperde arbeidsmarkt. Dat het begrotingstekort nog steeds tegen de 3 procent aanleunt, maakt België bovendien gevoelig voor macroeconomische schokken. Een structureel begrotingsevenwicht in 2018 zal nog "substantiële bijkomende maatregelen" vergen, waarschuwt het IMF. Formeel is dat nog steeds de bedoeling van de federale regering, al lijkt de vastberadenheid steeds kleiner. Vandaag krijgen premier Michel en zijn vicepremiers normaal gezien de jongste cijfers van het monitoringcomité in hun mailbox. In één klap weten ze dan hoeveel honderden miljoenen ze alleen al voor dit jaar moeten vinden om op het goede spoor te blijven. Het IMF vindt alvast dat vooral verder gesnoeid moet worden in de uitgaven, om zo de broze groei te sparen. De organisatie denkt met name aan het verder terugdringen van het ambtenarenapparaat en doorgedreven zuinigheid op alle niveaus. België moet voorts strikter controleren over welke eigen middelen ontvangers van sociale uitkeringen nog beschikken, oordeelt de organisatie. Dit om "de meest kwetsbaren beter te beschermen". Het IMF ziet echter ook nog mogelijkheden bij de inkomsten. Zo bepleiten de IMF-directeurs met name "het efficiënter belasten van vermogen en vastgoed". "Genereuze belastingvrijstellingen" zouden dan weer best uitdoven, luidt het nog. De Belgische arbeidsmarkt heeft volgens het IMF tot slot nood aan meer geografische mobiliteit, minder administratieve lasten en verdere loonlastenverlagingen voor laaggeschoolden. (Belga)

Volgens het IMF zal de Belgische economie zich op korte termijn aan een bescheiden tempo herstellen. De organisatie gooit een bloemetje naar de taxshift en de pensioenhervorming van de regering-Michel, maar ziet niettemin nog grote uitdagingen in de hoge staatsschuld en onze versnipperde arbeidsmarkt. Dat het begrotingstekort nog steeds tegen de 3 procent aanleunt, maakt België bovendien gevoelig voor macroeconomische schokken. Een structureel begrotingsevenwicht in 2018 zal nog "substantiële bijkomende maatregelen" vergen, waarschuwt het IMF. Formeel is dat nog steeds de bedoeling van de federale regering, al lijkt de vastberadenheid steeds kleiner. Vandaag krijgen premier Michel en zijn vicepremiers normaal gezien de jongste cijfers van het monitoringcomité in hun mailbox. In één klap weten ze dan hoeveel honderden miljoenen ze alleen al voor dit jaar moeten vinden om op het goede spoor te blijven. Het IMF vindt alvast dat vooral verder gesnoeid moet worden in de uitgaven, om zo de broze groei te sparen. De organisatie denkt met name aan het verder terugdringen van het ambtenarenapparaat en doorgedreven zuinigheid op alle niveaus. België moet voorts strikter controleren over welke eigen middelen ontvangers van sociale uitkeringen nog beschikken, oordeelt de organisatie. Dit om "de meest kwetsbaren beter te beschermen". Het IMF ziet echter ook nog mogelijkheden bij de inkomsten. Zo bepleiten de IMF-directeurs met name "het efficiënter belasten van vermogen en vastgoed". "Genereuze belastingvrijstellingen" zouden dan weer best uitdoven, luidt het nog. De Belgische arbeidsmarkt heeft volgens het IMF tot slot nood aan meer geografische mobiliteit, minder administratieve lasten en verdere loonlastenverlagingen voor laaggeschoolden. (Belga)