Volgens Lagarde moet de Europese Centrale Bank een "meer creatief en inventief" beleid voeren dat ten dienste staat van de economische groei. "Dat kan via de aankoop van staatsobligaties of een meer traditionele politiek. Het is aan de Europese Centrale Bank om te beslissen", aldus de Franse oud-minister. Lagarde brak ook een lans voor een rechtstreekse herkapitalisering van noodlijdende banken. Dat kan momenteel niet. Zo zal de Europese ondersteuning voor de Spaanse bankensector gefinancierd worden via leningen uit het Europese noodfonds aan de regering in Madrid, wat meteen gevolgen heeft voor de Spaanse schuldpositie. "We moeten proberen om die negatieve interactie tussen de banken en de openbare financiën te breken", stelde ze. De twee adviezen staan in het nieuwe IMF-rapport over de eurozone en zouden volgens de instelling op korte termijn uitgevoerd moeten worden. Ze botsen echter frontaal met de Duitse visie op de eurocrisis. "We hopen dat de wijsheid zal zegevieren", antwoordde Lagarde. Volgens haar moeten de eurolanden ook dringend bevestigen dat een bankenunie, structurele hervormingen en een fiscale unie met een beperkt gemeenschappelijk schuldbeheer de doelstellingen op langere termijn zijn. (RBR)

Volgens Lagarde moet de Europese Centrale Bank een "meer creatief en inventief" beleid voeren dat ten dienste staat van de economische groei. "Dat kan via de aankoop van staatsobligaties of een meer traditionele politiek. Het is aan de Europese Centrale Bank om te beslissen", aldus de Franse oud-minister. Lagarde brak ook een lans voor een rechtstreekse herkapitalisering van noodlijdende banken. Dat kan momenteel niet. Zo zal de Europese ondersteuning voor de Spaanse bankensector gefinancierd worden via leningen uit het Europese noodfonds aan de regering in Madrid, wat meteen gevolgen heeft voor de Spaanse schuldpositie. "We moeten proberen om die negatieve interactie tussen de banken en de openbare financiën te breken", stelde ze. De twee adviezen staan in het nieuwe IMF-rapport over de eurozone en zouden volgens de instelling op korte termijn uitgevoerd moeten worden. Ze botsen echter frontaal met de Duitse visie op de eurocrisis. "We hopen dat de wijsheid zal zegevieren", antwoordde Lagarde. Volgens haar moeten de eurolanden ook dringend bevestigen dat een bankenunie, structurele hervormingen en een fiscale unie met een beperkt gemeenschappelijk schuldbeheer de doelstellingen op langere termijn zijn. (RBR)