Onder invloed van licht en omgeving kan plastic afbreken tot steeds kleinere stukjes, microplastics, die een groot effect op het ecosysteem kunnen hebben. Er zal gezocht worden of er plaatsen in de Noordzee zijn waar grote hoeveelheden microplastics voorkomen. Verder zal bestudeerd worden wat de invloed ervan is op het leven van zeedieren en de voedselketen en ook in de mossel- en oesterkweek. Voorts zal het probleem van toxische stoffen, die op microplastics vastkleven, onderzocht worden, net als de vraag of bacteriën op die microplastics de zwemwaterkwaliteit beïnvloeden. Er wordt ook gezocht naar bacteriën die microplastics kunnen afbreken. Het onderzoek wordt gevoerd met instellingen uit Frankrijk (Ifremer en Université de Brest), Nederland (Deltares) en Groot-Brittannië (Cefas). Europa zet 3 miljoen euro en 20 onderzoekers in, het ILVO levert vier onderzoekers en krijgt daarvoor één miljoen euro. Het "MICRO-project" gaat officieel van start op 1 juli en sluit aan bij de reeds bestaande inventarisatie en beschrijving van afval opgevist tijdens ILVO-werkzaamheden op zee en bij het onderzoek rond microplastics en toxische stoffen op zee. Tijdens het lopende onderzoek is gebleken dat er in de Noordzee voornamelijk kleine synthetische vezels rondzwerven. Plastic deeltjes worden vaak aangetroffen tussen de maaginhoud van onderzochte vissen. (COR 207)

Onder invloed van licht en omgeving kan plastic afbreken tot steeds kleinere stukjes, microplastics, die een groot effect op het ecosysteem kunnen hebben. Er zal gezocht worden of er plaatsen in de Noordzee zijn waar grote hoeveelheden microplastics voorkomen. Verder zal bestudeerd worden wat de invloed ervan is op het leven van zeedieren en de voedselketen en ook in de mossel- en oesterkweek. Voorts zal het probleem van toxische stoffen, die op microplastics vastkleven, onderzocht worden, net als de vraag of bacteriën op die microplastics de zwemwaterkwaliteit beïnvloeden. Er wordt ook gezocht naar bacteriën die microplastics kunnen afbreken. Het onderzoek wordt gevoerd met instellingen uit Frankrijk (Ifremer en Université de Brest), Nederland (Deltares) en Groot-Brittannië (Cefas). Europa zet 3 miljoen euro en 20 onderzoekers in, het ILVO levert vier onderzoekers en krijgt daarvoor één miljoen euro. Het "MICRO-project" gaat officieel van start op 1 juli en sluit aan bij de reeds bestaande inventarisatie en beschrijving van afval opgevist tijdens ILVO-werkzaamheden op zee en bij het onderzoek rond microplastics en toxische stoffen op zee. Tijdens het lopende onderzoek is gebleken dat er in de Noordzee voornamelijk kleine synthetische vezels rondzwerven. Plastic deeltjes worden vaak aangetroffen tussen de maaginhoud van onderzochte vissen. (COR 207)