N-VA werpt SP.A voor de voeten dat de partij de afgelopen jaren, als lid van de Vlaamse en de federale regering, alle kansen heeft gehad om werk te maken van de strijd tegen discriminatie, maar dat goeddeels heeft nagelaten. SP.A lanceerde de actie #ikwilwerk. Op de bijbehorende website wordt iedereen opgeroepen om verhalen over discriminatie op de werkvloer te delen.

Socialistische ministers

Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A) dient tegelijk een voorstel van decreet in dat praktijktesten mogelijk moet maken. Om discriminatie in kaart te brengen, om te sensibiliseren én om gerechtelijk op te treden, wil Kherbache de Vlaamse sociale inspectie en de wooninspectie expliciet bevoegd maken om zulke testen uit te voeren.

De topvrouwen van de Antwerpse SP.A (vlnr): Caroline Gennez, Kathleen Van Brempt, Yasmine Kherbache en Monica De Coninck. , BELGA
De topvrouwen van de Antwerpse SP.A (vlnr): Caroline Gennez, Kathleen Van Brempt, Yasmine Kherbache en Monica De Coninck. © BELGA

'Terwijl de Vlaamse regering zich uitput in tal van drogredenen om vooral niets te moeten ondernemen, heeft SP.A een voorstel klaar', zegt ze.

N-VA-parlementslid Lorin Parys wijst erop dat SP.A de afgelopen jaren ruim de tijd heeft gehad om daar zelf werk van te maken. De partij had met Freya Van den Bossche, Peter Vanvelthoven en Monica De Coninck drie ministers van Werk. Kathleen Van Brempt en Anissa Temsamani waren bevoegd voor Welzijn op het werk, stelt hij.

Homans: 'Mogelijkheden niet gebruikt'

Minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) zit op dezelfde lijn. 'Het initiatief van Vlaams parlementslid Kherbache verrast me. Want ik stel vast dat de vorige federale regering mogelijkheden had, maar niet heeft gebruikt om deze problematiek aan te pakken.'

De federale regering had tot vorige zomer met de antidiscriminatiewet van 2004 een instrument in handen om gerichte initiatieven te nemen, betoogt Homans. 'Dat is echter nooit gebeurd.'

Verhofstadt

'SP.A was altijd voorstander van praktijktesten, omdat dit de enige manier is om een eventuele discriminatie vast te stellen', werpt Kherbache tegen. 'Onze coalitiepartners waren daar echter niet voor. Iedereen weet dat het Verhofstadt was die destijds de praktijktesten afvoerde, aangevuurd door zijn VLD-fractie.'

Minister Homans belooft nu de huurwetgeving grondig te evalueren, in nauwe samenwerking met huurders en verhuurders. (Belga/AVE)

N-VA werpt SP.A voor de voeten dat de partij de afgelopen jaren, als lid van de Vlaamse en de federale regering, alle kansen heeft gehad om werk te maken van de strijd tegen discriminatie, maar dat goeddeels heeft nagelaten. SP.A lanceerde de actie #ikwilwerk. Op de bijbehorende website wordt iedereen opgeroepen om verhalen over discriminatie op de werkvloer te delen.Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A) dient tegelijk een voorstel van decreet in dat praktijktesten mogelijk moet maken. Om discriminatie in kaart te brengen, om te sensibiliseren én om gerechtelijk op te treden, wil Kherbache de Vlaamse sociale inspectie en de wooninspectie expliciet bevoegd maken om zulke testen uit te voeren. 'Terwijl de Vlaamse regering zich uitput in tal van drogredenen om vooral niets te moeten ondernemen, heeft SP.A een voorstel klaar', zegt ze. N-VA-parlementslid Lorin Parys wijst erop dat SP.A de afgelopen jaren ruim de tijd heeft gehad om daar zelf werk van te maken. De partij had met Freya Van den Bossche, Peter Vanvelthoven en Monica De Coninck drie ministers van Werk. Kathleen Van Brempt en Anissa Temsamani waren bevoegd voor Welzijn op het werk, stelt hij. Minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) zit op dezelfde lijn. 'Het initiatief van Vlaams parlementslid Kherbache verrast me. Want ik stel vast dat de vorige federale regering mogelijkheden had, maar niet heeft gebruikt om deze problematiek aan te pakken.' De federale regering had tot vorige zomer met de antidiscriminatiewet van 2004 een instrument in handen om gerichte initiatieven te nemen, betoogt Homans. 'Dat is echter nooit gebeurd.' 'SP.A was altijd voorstander van praktijktesten, omdat dit de enige manier is om een eventuele discriminatie vast te stellen', werpt Kherbache tegen. 'Onze coalitiepartners waren daar echter niet voor. Iedereen weet dat het Verhofstadt was die destijds de praktijktesten afvoerde, aangevuurd door zijn VLD-fractie.' Minister Homans belooft nu de huurwetgeving grondig te evalueren, in nauwe samenwerking met huurders en verhuurders. (Belga/AVE)