De PWA's voeren een aantal activiteiten uit zoals huishoudelijke thuishulp en taken bij scholen, vzw's en de lokale overheden. Ze doen daarbij beroep op langdurig werklozen. Zij behouden hun uitkering en krijgen een aanvullende uitkering. Het systeem wordt nu tijdelijk uitgebreid om getroffen gemeenten en mensen die schade leden door het noodweer ter hulp te komen. Minister Milquet voerde daarom twee maatregelen door die in augustus en september van toepassing zijn "in alle getroffen gemeenten over het hele land en dus voor alle PWA's". Zo kunnen alle uitkeringsgerechtigde werklozen in het PWA-kader op vrijwillige basis arbeidsprestaties uitvoeren om bijstand te verlenen. Normaal moeten werklozen twee jaar werkloos zijn vooraleer ze via een PWA aan de slag kunnen. De in dit kader uitgevoerde prestaties mogen de normaal geldende limieten van 45 en 70 uren per maand overschrijden, tot maximum 180 uren per maand. Gemeentebestuur, particulieren, onderwijsinstellingen, vzw's en andere niet-commerciële organisaties kunnen de hulp inroepen. De gemeenten kunnen de kost of een deel van de kost van de hulp aan particulieren op zich nemen. De maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing. Geïnteresseerden moeten contact opnemen met het PWA van hun gemeente en kunnen vanaf donderdag ook contact opnemen met de PWA-coördinator van het plaatselijke werkloosheidsbureau. (OSN)

De PWA's voeren een aantal activiteiten uit zoals huishoudelijke thuishulp en taken bij scholen, vzw's en de lokale overheden. Ze doen daarbij beroep op langdurig werklozen. Zij behouden hun uitkering en krijgen een aanvullende uitkering. Het systeem wordt nu tijdelijk uitgebreid om getroffen gemeenten en mensen die schade leden door het noodweer ter hulp te komen. Minister Milquet voerde daarom twee maatregelen door die in augustus en september van toepassing zijn "in alle getroffen gemeenten over het hele land en dus voor alle PWA's". Zo kunnen alle uitkeringsgerechtigde werklozen in het PWA-kader op vrijwillige basis arbeidsprestaties uitvoeren om bijstand te verlenen. Normaal moeten werklozen twee jaar werkloos zijn vooraleer ze via een PWA aan de slag kunnen. De in dit kader uitgevoerde prestaties mogen de normaal geldende limieten van 45 en 70 uren per maand overschrijden, tot maximum 180 uren per maand. Gemeentebestuur, particulieren, onderwijsinstellingen, vzw's en andere niet-commerciële organisaties kunnen de hulp inroepen. De gemeenten kunnen de kost of een deel van de kost van de hulp aan particulieren op zich nemen. De maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing. Geïnteresseerden moeten contact opnemen met het PWA van hun gemeente en kunnen vanaf donderdag ook contact opnemen met de PWA-coördinator van het plaatselijke werkloosheidsbureau. (OSN)