De zones zullen bestaan uit 75.000 tot 125.000 inwoners. Van de 308 Vlaamse gemeenten hebben er al 245 een plaats gevonden in 49 zones. Het gaat om de gemeenten die vorig jaar positief hebben gereageerd op de projectoproep voor de vorming van eerstelijnszones. De resterende gemeenten zullen de komende maanden aansluiten of een eigen samenwerking vormen. Binnen de zone is het de bedoeling dat er meer kennis wordt uitgewisseld, gesteund door het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. De Vlaming mag volgens Vandeurzen betere zorg en meer betrokkenheid verwachten. Elke zone moet nu starten met het uittekenen van een inhoudelijk project. Daarvoor worden ze ondersteund door acht transitiecoaches, die onder meer de samenwerking met de lokale besturen moeten regelen. Elke goedgekeurde eerstelijnszone krijgt ook een projectsubsidie van 12.000 euro. Op termijn moeten de zones een eigen Zorgraad oprichten, met vertegenwoordigers van verschillende zorgdisciplines en de lokale overheid. Die raden zullen blijvend het initiatief nemen om de samenwerking in de zone te versterken. (Belga)

De zones zullen bestaan uit 75.000 tot 125.000 inwoners. Van de 308 Vlaamse gemeenten hebben er al 245 een plaats gevonden in 49 zones. Het gaat om de gemeenten die vorig jaar positief hebben gereageerd op de projectoproep voor de vorming van eerstelijnszones. De resterende gemeenten zullen de komende maanden aansluiten of een eigen samenwerking vormen. Binnen de zone is het de bedoeling dat er meer kennis wordt uitgewisseld, gesteund door het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. De Vlaming mag volgens Vandeurzen betere zorg en meer betrokkenheid verwachten. Elke zone moet nu starten met het uittekenen van een inhoudelijk project. Daarvoor worden ze ondersteund door acht transitiecoaches, die onder meer de samenwerking met de lokale besturen moeten regelen. Elke goedgekeurde eerstelijnszone krijgt ook een projectsubsidie van 12.000 euro. Op termijn moeten de zones een eigen Zorgraad oprichten, met vertegenwoordigers van verschillende zorgdisciplines en de lokale overheid. Die raden zullen blijvend het initiatief nemen om de samenwerking in de zone te versterken. (Belga)