Dat blijkt uit een te verschijnen studie van arbeidspsycholoog Frederik Anseel (UGent), waarover De Morgen bericht. Samen met Gentse en Leuvense sociologen berekende hij de loonkloof onder hoogopgeleiden voor het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring. Ze baseerden zich op de Enquête naar de Arbeidskrachten, waaruit ze de gegevens van 8924 hoogopgeleide Belgen hebben gefilterd.

Loonkloof niet vanzelf weg

Tot nu toe werden veel berekeningen van de loonkloof door criticasters terzijde geschoven omdat er bijvoorbeeld geen rekening was gehouden met het vele deeltijdse werk dat vrouwen verrichten. Anseel en zijn collega's brachten wel veel correcties aan. Zo hielden ze onder meer rekening met de anciënniteit, de sector, de grootte van de onderneming, de werkuren, de regio en het contracttype. "Dan zien we dat vrouwen nog altijd niet naar de top kunnen doorgroeien", zegt Anseel.

Anseel denkt dat deze loonkloof niet vanzelf zal verdwijnen omdat bedrijfsleiders vaak onbewust vrouwen benadelen. "De vooroordelen zijn vandaag zo sterk dat zelfs vrouwelijke bazen minder loon geven aan vrouwen."

Gas geven

Luc Sels, decaan economie aan de KU Leuven, sluit zich deels aan bij Anseel. "De loonkloof is inherent aan jobs voor hoger opgeleiden omdat daar vaak individueel wordt onderhandeld over het loon. In dat licht kan ik me perfect voorstellen dat mannen het gaspedaal harder induwen dan vrouwen." (Belga/TV)

Dat blijkt uit een te verschijnen studie van arbeidspsycholoog Frederik Anseel (UGent), waarover De Morgen bericht. Samen met Gentse en Leuvense sociologen berekende hij de loonkloof onder hoogopgeleiden voor het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring. Ze baseerden zich op de Enquête naar de Arbeidskrachten, waaruit ze de gegevens van 8924 hoogopgeleide Belgen hebben gefilterd.Tot nu toe werden veel berekeningen van de loonkloof door criticasters terzijde geschoven omdat er bijvoorbeeld geen rekening was gehouden met het vele deeltijdse werk dat vrouwen verrichten. Anseel en zijn collega's brachten wel veel correcties aan. Zo hielden ze onder meer rekening met de anciënniteit, de sector, de grootte van de onderneming, de werkuren, de regio en het contracttype. "Dan zien we dat vrouwen nog altijd niet naar de top kunnen doorgroeien", zegt Anseel.Anseel denkt dat deze loonkloof niet vanzelf zal verdwijnen omdat bedrijfsleiders vaak onbewust vrouwen benadelen. "De vooroordelen zijn vandaag zo sterk dat zelfs vrouwelijke bazen minder loon geven aan vrouwen."Luc Sels, decaan economie aan de KU Leuven, sluit zich deels aan bij Anseel. "De loonkloof is inherent aan jobs voor hoger opgeleiden omdat daar vaak individueel wordt onderhandeld over het loon. In dat licht kan ik me perfect voorstellen dat mannen het gaspedaal harder induwen dan vrouwen." (Belga/TV)