In veel scholen in de Franse gemeenschap is het dragen van een hoofddoek al verboden.

Het intern schoolreglement van 110 op de 129 scholen van het Frans gemeenschapsonderwijs verbiedt het dragen van religieuze kentekens, zo bleek uit een hoorzitting in een gemeenschappelijke commissie van de verschillende Franstalige parlementen.

In het katholieke onderwijs hebben de meeste scholen hun intern reglement al jaren geleden aangepast zodat de leerlingen elk hoofddeksel moeten afzetten van zodra ze een schoolgebouw betreden.

Het Franstalig katholiek onderwijs is er geen voorstander van de zaak via een decreet te regelen. Ze wil zoals nu verder met interne schoolreglementen werken.

In veel scholen in de Franse gemeenschap is het dragen van een hoofddoek al verboden. Het intern schoolreglement van 110 op de 129 scholen van het Frans gemeenschapsonderwijs verbiedt het dragen van religieuze kentekens, zo bleek uit een hoorzitting in een gemeenschappelijke commissie van de verschillende Franstalige parlementen.In het katholieke onderwijs hebben de meeste scholen hun intern reglement al jaren geleden aangepast zodat de leerlingen elk hoofddeksel moeten afzetten van zodra ze een schoolgebouw betreden.Het Franstalig katholiek onderwijs is er geen voorstander van de zaak via een decreet te regelen. Ze wil zoals nu verder met interne schoolreglementen werken.