In een interview met De Standaard noemt Liesbeth Homans (N-VA), voorzitter van het Antwerpse OCMW, racisme een 'relatief begrip'. De N-VA-topvrouw meent dat racisme 'vandaag vooral als een excuus voor persoonlijke mislukkingen gebruikt' wordt.

Liesbeth Homans, rechterhand van N-VA-voorzitter Bart De Wever, laat in een interview met De Standaard haar licht schijnen over racisme. Op de vraag van de krant of ze zelf al getuige is geweest van racisme, klinkt het relativerend: ''Getuige van racisme"? Jullie doen alsof het een gruwel is, een misdaad tegen de menselijkheid.'

Eerder in het interview klonk het al dat racisme een 'relatief begrip' is. Er is volgens de prominente N-VA'ster 'wellicht' nog racisme: 'Van de autochtone naar de allochtone bevolking? Allicht wel. Omgekeerd? Dat ook. Maar racisme wordt vandaag vooral als een excuus voor persoonlijke mislukking gebruikt.'

Homans zegt dat er nog steeds een grond van racisme is, 'maar veel minder dan we zelf denken. Hoe meer we spreken over racisme, hoe meer we het voeden.' Ze meent enerzijds dat we niet moeten zwijgen over discriminatie van allochtonen, maar ook dat we er 'vooral niet moeten over overdrijven'.

In een interview met De Standaard noemt Liesbeth Homans (N-VA), voorzitter van het Antwerpse OCMW, racisme een 'relatief begrip'. De N-VA-topvrouw meent dat racisme 'vandaag vooral als een excuus voor persoonlijke mislukkingen gebruikt' wordt. Liesbeth Homans, rechterhand van N-VA-voorzitter Bart De Wever, laat in een interview met De Standaard haar licht schijnen over racisme. Op de vraag van de krant of ze zelf al getuige is geweest van racisme, klinkt het relativerend: ''Getuige van racisme"? Jullie doen alsof het een gruwel is, een misdaad tegen de menselijkheid.'Eerder in het interview klonk het al dat racisme een 'relatief begrip' is. Er is volgens de prominente N-VA'ster 'wellicht' nog racisme: 'Van de autochtone naar de allochtone bevolking? Allicht wel. Omgekeerd? Dat ook. Maar racisme wordt vandaag vooral als een excuus voor persoonlijke mislukking gebruikt.'Homans zegt dat er nog steeds een grond van racisme is, 'maar veel minder dan we zelf denken. Hoe meer we spreken over racisme, hoe meer we het voeden.' Ze meent enerzijds dat we niet moeten zwijgen over discriminatie van allochtonen, maar ook dat we er 'vooral niet moeten over overdrijven'.