Homans werkt aan een decreet om de Vlaamse huurregels vorm te geven. Uit de teksten die ze al heeft besproken met het werkveld, blijkt dat ze daarbij ook aanpassingen doet die niet in het Vlaamse regeerakkoord staan. Zoals het opnieuw verhogen van de huurwaarborg. Minister Homans verdedigt in het ontwerp de hogere huurwaarborg als tegenprestatie voor de ­zogenaamde huurwaarborg­lening. Een huurder zou de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening kunnen storten zonder dat de verhuurder de afkomst van het geld (een lening) kent. Ze wijst er ook op dat een voldoende hoge huurwaarborg verhuurders kan overtuigen om te verhuren aan "minder voor de hand liggende huurders". CD&V vindt het voornemen van Homans onevenwichtig. "Het evenwicht tussen de rechten van de huurder en die van de verhuurder wordt verstoord", zegt Katrien Partyka. "Wie begint te huren, moet dan in één keer vier maanden huur neertellen, drie maanden waarborg, plus één maand huur. Je moet niet leven van een uitkering om dat veel geld te vinden." Partyka is er niet van overtuigd dat het systeem van de huurwaarborglening ook echt werkt. Het voorstel van Homans zit nog in de overlegfase, zo benadrukte Partyka op Radio 1. Minister Homans zelf vindt het voorbarig om nu al te communiceren over haar ontwerp. Het wordt nu bekeken door de Inspectie van Financiën. Daarna volgt er mogelijk nog politiek overleg tussen de kabinetten. (Belga)

Homans werkt aan een decreet om de Vlaamse huurregels vorm te geven. Uit de teksten die ze al heeft besproken met het werkveld, blijkt dat ze daarbij ook aanpassingen doet die niet in het Vlaamse regeerakkoord staan. Zoals het opnieuw verhogen van de huurwaarborg. Minister Homans verdedigt in het ontwerp de hogere huurwaarborg als tegenprestatie voor de ­zogenaamde huurwaarborg­lening. Een huurder zou de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening kunnen storten zonder dat de verhuurder de afkomst van het geld (een lening) kent. Ze wijst er ook op dat een voldoende hoge huurwaarborg verhuurders kan overtuigen om te verhuren aan "minder voor de hand liggende huurders". CD&V vindt het voornemen van Homans onevenwichtig. "Het evenwicht tussen de rechten van de huurder en die van de verhuurder wordt verstoord", zegt Katrien Partyka. "Wie begint te huren, moet dan in één keer vier maanden huur neertellen, drie maanden waarborg, plus één maand huur. Je moet niet leven van een uitkering om dat veel geld te vinden." Partyka is er niet van overtuigd dat het systeem van de huurwaarborglening ook echt werkt. Het voorstel van Homans zit nog in de overlegfase, zo benadrukte Partyka op Radio 1. Minister Homans zelf vindt het voorbarig om nu al te communiceren over haar ontwerp. Het wordt nu bekeken door de Inspectie van Financiën. Daarna volgt er mogelijk nog politiek overleg tussen de kabinetten. (Belga)