De Optima Bank ging in 2016 failliet. Voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste eind december 2017 om hem vrij te laten onder voorwaarden in afwachting van een proces, maar het onderzoek sleepte jaren aan. Het startte nadat de Nationale Bank in juni 2016 aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken overmaakte aan het parket van Oost-Vlaanderen. Het onderzoek zit nu in een eindfase en de verdachten kregen inzage in het strafdossier, dat 40.000 bladzijden telt. Hans Rieder, de advocaat van Piqueur, diende een vordering tot wraking in tegen onderzoeksrechter Annemie Serlippens, omdat ze partijdig zou zijn.

Vertragingsmanoeuvre

De wraking zou stoelen op een rechtshulpverzoek aan Nederland dat Serlippens in 2018 deed, meer bepaald de omschrijving 'om de ware toedracht van de gepleegde feiten door voormelde inverdenkinggestelden verder en duidelijker in beeld te brengen'. Volgens Rieder zou de onderzoeksrechter niet mogen spreken van 'gepleegde feiten', maar andere partijen deden het verzoek af als een vertragingsmanoeuvre.

De onderzoeksrechter besliste om zich niet van de zaak te onthouden, waardoor het Gentse hof van beroep moest oordelen over het wrakingsverzoek. Het hof verklaarde het verzoek ontvankelijk en gegrond en besliste dat onderzoeksrechter Annemie Serlippens zich moet terugtrekken uit het dossier.

De Optima Bank ging in 2016 failliet. Voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste eind december 2017 om hem vrij te laten onder voorwaarden in afwachting van een proces, maar het onderzoek sleepte jaren aan. Het startte nadat de Nationale Bank in juni 2016 aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken overmaakte aan het parket van Oost-Vlaanderen. Het onderzoek zit nu in een eindfase en de verdachten kregen inzage in het strafdossier, dat 40.000 bladzijden telt. Hans Rieder, de advocaat van Piqueur, diende een vordering tot wraking in tegen onderzoeksrechter Annemie Serlippens, omdat ze partijdig zou zijn. VertragingsmanoeuvreDe wraking zou stoelen op een rechtshulpverzoek aan Nederland dat Serlippens in 2018 deed, meer bepaald de omschrijving 'om de ware toedracht van de gepleegde feiten door voormelde inverdenkinggestelden verder en duidelijker in beeld te brengen'. Volgens Rieder zou de onderzoeksrechter niet mogen spreken van 'gepleegde feiten', maar andere partijen deden het verzoek af als een vertragingsmanoeuvre. De onderzoeksrechter besliste om zich niet van de zaak te onthouden, waardoor het Gentse hof van beroep moest oordelen over het wrakingsverzoek. Het hof verklaarde het verzoek ontvankelijk en gegrond en besliste dat onderzoeksrechter Annemie Serlippens zich moet terugtrekken uit het dossier.